Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Vinařský obzor: Odborný časopis pro vinohradnictví a vinařství

roč.111:č.9(2018)

20180918
Gemüse: Spezialblatt für den Feld- und Intensivgemüsebau

roč.54:č.9(2018)

20180918
Journal of agronomy and crop science = Zeitschrift für Acker- und Pflanzenbau

roč.204:č.5(2018)

20180918
Koně: časopis chovatelů koní

roč.22:č.4(2018)

20180918
Natur und Landschaft: Zeitschrift für Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz

roč.93:č.9/10(2018)

20180917
Asian-Australasian journal of animal sciences: official journal of the Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP)

roč.31:č.10(2018)

20180917
Berliner und Münchener tierärztliche Wochenschrift

roč.131:č.9/10(2018)

20180917
Poľnohospodárstvo = Agriculture

roč.64:č.3(2018)

20180917
Blick ins Land: Grösste Landwirtschaftszeitung Österreichs

roč.53:č.8(2018)

20180917
Cereal Foods World

roč.63:č.4(2018)

20180917
Dairy Industries International

roč.83:č.9(2018)

20180917
Dairy foods

roč.119:č.8(2018)

20180917
Studies in agricultural economics ... /

roč.120:č.2(2018)

20180917
Der Praktische Tierarzt

roč.99:příl k č.9(2018) Tierisch Dabei 3/2018+Labordiagnostische Referenuwerte in der Tiermedizin (brožura A6)

20180917
Folia zoologica: International Journal of Vertebrate Zoology

roč.67:č.1(2018)

20180917
Food additives & contaminants.$$nPart A,Chemistry, analysis, control, exposure & risk management

roč.35:č.8(2018)

20180917
Forstzeitung: Magazin für Wald, Forstwirtschaft und Landschaft, Forsttechnik, Wildbach- und Lawinenverbauung, Jagdwirtschaft

roč.129:č.9(2018)

20180917
Wiener Tierärztliche Monatsschrift = Veterinary Medicine Austria

roč.105:č.9-10(2018)

20180917
Landwirtschaft: Fachzeitschrift für die Gesamtinteressen der Land- und Forstwirtschaft: Mitteilungsblatt der Landwirtschaftskammer für Niederösterreich und Wien, sämtlicher ihr angeschlossenen Fachverbände und der niederösterreichischen g

roč.2018:č.8(2018)

20180917
Mitteilungen des Obstbauversuchsringes des Alten Landes

roč.73:č.9(2018)

20180917
Plant disease

roč.102:č.9(2018)

20180914
Besseres Obst

roč.63:č.9-10(2018)

20180914
Biocycle: journal of composting and recycling

roč.59:č.7(2018)

20180914
Psí sporty

roč.12:č.5(2018)

20180914
Bonsaje a japonské zahrady: praktický průvodce pro pěstitele bonsají a tvůrce japonských zahrad

roč.2018:č.55(2018)

20180914
British Poultry Science: International journal

roč.59:č.4(2018)

20180914
Canadian Veterinary Journal = Revue vétérinaire canadienne

roč.59:č.9(2018)

20180914
Silva bohemica = Český les: celostátní měsíčník pro lesníky, myslivce a přátele lesa

roč.28:č.PODZIM(2018)

20180914
Soil science

roč.183:č.1(2018)

20180914
Der Kartoffelbau :

roč.69:č.9-10(2018)

20180914
Farmers Weekly

roč.169:č.25(2018)

20180914
Veterinární lékař: časopis pro klinickou praxi v oboru malých zvířat

roč.16:č.3(2018)

20180914
Journal of Dairy Science: Official publication of American Dairy Science Association

roč.101:č.9(2018)

20180914
Journal of plant nutrition and soil science = Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde

roč.181:č.4(2018)

20180914
Journal of the American Society for Horticultural Science

roč.143:č.4(2018)

20180914
Journal für Kulturpflanzen =

roč.70:č.9(2018)

20180910
European Dairy Magazine: Dairy & Fluid Foods Technology

roč.30:č.3-4(2018)

20180906
Prepared Foods: development trends & technologies for formulators & marketers

roč.187:č.8(2018)

20180905
Equine veterinary journal: official journal of the British Equine Veterinary Association

roč.50:č.5(2018)

20180905
Floristika: odborný časopis pro floristy a květináře

roč.21:č.5(2018)

20180905
Pest management professional

roč.86:č.8(2018)

20180904
Svět balení: packaging magazine for Czech & Slovak market

roč.2018:č.7-8(2018)

20180904
Veterinární medicína = Veterinary Medicine - Czech: Mezinárodní vědecký časopis vydávaný z pověření České akademie zemědělských věd a s podporou Ministerstva zemědělství České republiky

roč.63:č.8(2018)

20180904
Scottish forestry: journal of the Royal Scottish Forestry Society

roč.72:č.2(2018)

20180903
Goat journal

roč.96:č.5(2018)

20180903
Výživa a potraviny

roč.73:č.4(2018)

20180903
Mlékařské listy

roč.29:č.169(2018)

20180831
Brauwelt international: English issue ; special journal covering the brewing and beverage industries

roč.36:č.4(2018)

20180831
Review of world economics = Weltwirtschaftliches Archiv

roč.154:č.3(2018)

20180831
Chovateľ: odborný časopis pre chovateľov drobných zvierat

roč.54:č.7-8(2018)

20180831