Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Zemědělský týdeník

roč.21:č.4(2018)

20180126
Phytologia Balcanica

roč.23:č.2(2017)

20180125
Chemické listy = Chemical Papers (Prague)

roč.112:č.1(2018)

20180125
Die Kleintierpraxis

roč.63:č.1(2018)

20180125
Hospodářské noviny: deník pro ekonomiku a politiku

roč.62:č.17(2018)

20180125
National Hog Farmer

roč.62:č.12(2017)

20180124
Potravinářský zpravodaj: list Potravinářské komory České republiky

roč.19:č.1(2018)

20180124
Umweltschutz: Manager, Magazin für Ökologie und Wirtschaft

roč.48:č.6(2017)

20180124
Journal of agricultural science

roč.155:č.10(2017)

20180124
Naše krásná zahrada: největší evropský magazín o zahradách

roč.23:č.2(2018)

20180123
Physiological Research: Formerly Physiologia Bohemoslovaca

roč.66:č.6(2017)

20180123
Polish journal of food and nutrition sciences /Polish Academy of Sciences

roč.67:č.4(2017)

20180123
Postępy nauki i technologii przemysłu rolno-spożywczego /

roč.72:č.4(2017)

20180123
Poľnohospodársky rok: dvojtýždenník rád a informácií pre poľnohospodárov

roč.26:č.1(2018)

20180123
Deutsche Lebensmittel-Rundschau :

roč.114:č.1(2018)

20180123
Vetted

roč.112:č.12(2017)

20180123
World Grain: international business magazine for grain, flour and feed

roč.35:č.13(2017)

20180123
Chmelařství: Odborný časopis chmelařský

roč.90:č.11-12(2017)

20180119
Food Science and Technology Abstracts: FSTA

roč.50:č.3(2018)

20180119
Journal of Small Animal Practice: JSAP

roč.59:č.1(2018)

20180119
Journal of plant nutrition and soil science = Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde

roč.180:č.6(2017)

20180119
Journal of the American Society for Horticultural Science

roč.142:č.6(2017)

20180119
Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro cukrovarnictví a cukrovinkářství

roč.134:č.1(2018)

20180119
Oberhessische naturwissenschaftliche Zeitschrift

roč.53(1991)

20180118
Soil organisms

roč.89:č.3(2017)

20180118
Čtenář: měsíčník pro práci se čtenářem

roč.70:č.1(2018)

20180118
Natura Sloveniae: revija za terensko biologijo = Journal of field biology

roč.19:č.1(2017)

20180117
Acta agriculturae Slovenica

roč.110:č.1(2017)

20180117
Acta biologica slovenica

roč.60:č.1(2017)

20180117
Biocycle: journal of composting and recycling

roč.58:č.11(2017)

20180117
Confectionery production: incorporating chocolate production and chocolate machinery and production

roč.83:č.9(2017)

20180117
Applied economic perspectives and policy

roč.39:č.4(2017)

20180117
Statistika: ekonomicko-statistický časopis

roč.97:č.4(2017)

20180117
Veterinarski arhiv = Journal of the Veterinary Faculty University of Zagreb

roč.87:č.6(2017)

20180117
Zpravodaj Svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu

roč.2017:č.3(2017)

20180117
Statisztikai negyedévi közlemények = Bulletin statistique trimestriel hongrois = Ungarische statistische Vierteljahrshefte /Ungarn. Központi Statisztikai Hivatal

1957

20180117
Japanese journal of veterinary research

roč.65:č.3(2017)

20180117
Journal of Animal and Feed Sciences

roč.26:č.4(2017)

20180117
Journal of agronomy and crop science = Zeitschrift für Acker- und Pflanzenbau

roč.204:č.1(2018)

20180117
Journal of food science

roč.82:Supplement I(2017)

20180117
Roľnícke noviny: dvojtýždeník venovaný potrebám roľníctva

roč.2017:č.51(2017)

20180117
Leśne Prace Badawcze = Forest research papers

roč.78:č.4(2017)

20180117
Moderní včelař: nový včelařský časopis

roč.15:č.1(2018)

20180116
Czech Mycology: Publication of the Czech Scientific Society for Mycology

roč.69:č.2(2017)

20180116
Veterinářství: odborný a stavovský měsíčník

roč.68:č.1(2018)

20180116
Zvěrokruh: časopis Komory veterinárních lékařů České republiky

roč.25:č.1(2018)

20180116
Krmivářství = Krmivárstvo: mezinárodní odborný časopis zaměřený na výživu zvířat a veterinární medicínu

roč.22:č.1(2018)

20180116
Polish journal of veterinary sciences /Polish Academy of Sciences, Committee of Veterinary Sciences

roč.20:č.3(2017)

20180115
Biologia plantarum

roč.61:č.3(2017)

20180115
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich = Annals of Agricultural Economics and Rural Development /Polska Akademia Nauk

roč.104:č.2(2017)

20180115