Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Sorbifolia

roč.49:č.1(2018)

20180509
Plant and Soil

vol.424:n.1-2(2018)

20180504
Biologia plantarum

roč.62:č.2(2018)

20180502
Vertebrate zoology

roč.68:č.1(2018)

20180425
Botanical Review

roč.83:č.4(2017)

20180420
Obilnářské listy: časopis pro agronomy nejen s obilnářskými informacemi

roč.26:č.2(2018)

20180416
Phytopathologia mediterranea

roč.56:č.3(2017)

20180416
Flur und Furche

roč.55:č.223(2018)

20180412
Vestnik zaščity rastenij = Plant protection news

roč.2018:č.1(2018)

20180411
Japanese journal of crop science = Nihon Sakumotsu Gakkai Kiji

roč.87:č.1(2018)

20180411
Pekass magazín: zemědělská technika: komunální a silniční technika

roč.9:č.1(2018)

20180409
Veterinary Clinics of North America.Food Animal Practice

roč.34:č.1(2018)

20180409
Journal of Dairy Science: Official publication of American Dairy Science Association

roč.101:č.3(2018)

20180409
Umweltschutz: Manager, Magazin für Ökologie und Wirtschaft

roč.49:č.1(2018)

20180404
K počátkům zemědělství na Předním východě /

roč.26:č.1-6(1978)

20180330
Sylwan: miesiecznik Polskiego towarzystwa leśnego

roč.162:č.2(2018)

20180328
European journal of plant pathology

roč.150:č.4(2018)

20180328
Folia zoologica: International Journal of Vertebrate Zoology

roč.66:č.4(2017)

20180326
Journal of pest science

roč.91:č.2(2018)

20180321
Annales Agronomiques: Annales de l'Institut National de La Recherche Agronomique

roč.31:č.1-4(1980)

20180320
Zahraniční obchod: měsíčník FMZO pro teorii a praxi vnějších ekonomických vztahů

č.1-12(1976)

20180319
Animal Behaviour

roč.135(2018)

20180315
Annali della Facoltà di Agraria

roč.45(1985)

20180314
Fleischerei-Technik: FT ; Ausstattung und Technologie für die Fleischbranche = Meat technology: equipment and technology for the meat business

roč.34:Special Issue, February(2018)

20180308
Plant breeding and genetics newsletter

č.40(2018)

20180307
Rural connections: the European rural developement magazine /European Network for Rural Developement

roč.2017:č.Autumn/Winter(2017)

20180226
Beskydy = The Beskids bulletin

roč.10:č.1-2(2017)

20180221
Research in pig breeding = Výzkum v chovu prasat

roč.11:č.2(2017)

20180219
Veterinary Immunology and Immunopathology: International journal of comparative immunology

roč.195:č.January(2018)

20180214
Journal of animal science

roč.95:č.12(2017)

20180206
Zemědělská škola: celostátní časopis pro zemědělské, lesnické a potravinářské školy a školní hospodářství

roč.80:č.5(2018)

20180205
Czech cooperator

roč.2017:č.1(2017)

20180131
Svět potravin: podporováno Potravinářskou komorou ČR

roč.2018:č.2(2018)

20180131
Zoonoses and public health

roč.65:č.1(2018)

20180131
Český rybář: magazín sportovního rybolovu

roč.21:č.2(2018)

20180131
hokus ez

roč.66:č.1(2018)

20180130
Úroda = Pôda a úroda: Časopis pro rostlinnou produkci

roč.66:č.1(2018)

20180130
British Friesian Journal

roč.21(1939)

20180129
Svět koní: časopis pro všechny velké a malé milovníky koní

roč.2018:č.1(2018)

20180129
Včelár: odborný časopis pre včelárov

roč.92:č.1(2018)

20180129
Životné prostredie: revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia

roč.51:č.4(2017)

20180129
Ekológia = Ecology: časopis pre ekologické problémy biosféry

roč.36:č.4(2017)

20180129
Zemědělský týdeník

roč.21:č.4(2018)

20180126
Vetted

roč.112:č.12(2017)

20180123
World Grain: international business magazine for grain, flour and feed

roč.35:č.13(2017)

20180123
Oberhessische naturwissenschaftliche Zeitschrift

roč.53(1991)

20180118
Čtenář: měsíčník pro práci se čtenářem

roč.70:č.1(2018)

20180118
Natura Sloveniae: revija za terensko biologijo = Journal of field biology

roč.19:č.1(2017)

20180117
Acta biologica slovenica

roč.60:č.1(2017)

20180117
Applied economic perspectives and policy

roč.39:č.4(2017)

20180117