Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Land economics: a quarterly journal devoted to the study of economics and social institutions: a quarterly journal of planning housing and public utilities

roč.94:č.4(2018)

20181105
Bianco Nero

roč.57:č.5(2018)

20181102
Animal welfare: the UFAW journal /Universities Federation for Animal Welfare

roč.27:č.4(2018)

20181101
Cereal Foods World

roč.63:č.5(2018)

20181030
ECHO: Informace o evropském výzkumu, vývoji a inovacích

roč.2018:příl k č.4-5(2018) Horizont 2020

20181030
Zemědělská škola: celostátní časopis pro zemědělské, lesnické a potravinářské školy a školní hospodářství

roč.80:č.10(2018)

20181030
Veterinary Clinics of North America.Small Animal Practice

roč.48:č.5(2018)

20181029
Photosynthetica: International Journal for Photosynthesis Research: Published by the Academy of Sciences of the Czech Republic

roč.56:č.4(2018)

20181029
Milchpraxis: Fachzeitschrift für Milcherzeuger und Rindermäster

roč.2018:č.4(2018)+Milchpraxis EXTRA (volný dvojlist)

20181029
Hydrological Sciences Journal = Journal des Sciences Hydrologiques

roč.63:č.5-8(2018)

20181025
Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research

roč.63:č.2(2018)

20181024
Japanese journal of veterinary research

roč.66:č.3(2018)

20181024
Mykologický sborník: ilustrovaný list pro vědeckou i praktickou mykologii

roč.95:č.3(2018)

20181023
Slovak journal of animal science

roč.51:č.3(2018)

20181023
Revue forestiere française

roč.70:č.1(2018)

20181023
Animal Science Papers and Reports

roč.36:č.3(2018)

20181022
Leśne Prace Badawcze = Forest research papers

roč.79:č.3(2018)

20181022
Ökoenergie: Magazin zur Főrderung erneuerbarer Energie und der Energieeffizienz

roč.2018:č.111(2018)

20181019
Biologia plantarum

roč.62:č.4(2018)

20181018
Maso: Odborný časopis pro výrobce, zpracovatele a prodejce masa a masných výrobků

roč.29:č. mimořádné (2018)

20181018
Aqua viva: die Zeitschrift für Gewässerschutz /Aqua Viva - Rheinaubund

roč.60:č.3(2018)

20181017
Farmers Weekly

roč.169:č.26(2018)

20181016
Flur und Furche

roč.55:č.224(2018)

20181016
Acta veterinaria Brno

roč.87:č.3(2018)

20181012
Vestnik zaščity rastenij = Plant protection news

roč.2018:č.3(2018)

20181012
Journal of agricultural economics

roč.69:č.3(2018)

20181011
Výzkum v chovu skotu

roč.60:č.2(2018)

20181010
Postępy nauki i technologii przemysłu rolno-spożywczego /

roč.73:č.2(2018)

20181003
Biologija = Biologia = Biology

roč.64:č.2(2018)

20181003
Preslia = Preslia: Časopis České botanické společnosti

roč.90:č.3(2018)

20181002
RAPS: Fachzeitschrift über Öl- und Eiweisspflanzen

roč.36:č.4(2018)

20181002
Biologia: journal of Slovak Academy of Sciences

roč.72:č.10(2017)

20181002
Journal of phytopathology = Phytopathologische Zeitschrift

roč.166:č.10(2018)

20181002
Vestnik Nacionalnoj Akademii nauk Respubliki Kazachstan = Ķazaķstan Respublikasy Ūlttyk Ġylym Akademijasynyn chabaršysy

roč.2018:č.3(2018)

20180925
Izvestija Nacional'noj Akademii Nauk Respubliki Kazachstan = Ķazaķstan Respublikasy Ūlttyk Ġylym Akademijasynyn chabarlary.$$nSerija agrarnych nauk

roč.2018:č.3(2018)

20180925
Zpravodaj ČSCHMS: časopis Českého svazu chovatelů masného skotu Praha

roč.25:č.3(2018)

20180921
Plant Protection Science = Ochrana rostlin

roč.54:č.4(2018)

20180920
Veterinary clinics of North America.Equine practice

roč.34:č.2(2018)

20180919
Studies in agricultural economics ... /

roč.120:č.2(2018)

20180917
Bulletin OEPP = EPPO Bulletin: Journal of plant protection research and technology: Revue de recherche et de technologie phytosanitaires

roč.48:č.2(2018)

20180829
Agrochémia: časopis pre racionálne využívanie agrochemikálií v poľnohospodárstve /Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra ; Duslo, Šaľa

roč.22:č.1(2018)

20180828
Acta horticulturae et regiotecturae: The Scientifical Journal for Horticulture, Landscape Engineering, Architecture and Ecology: Vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inžinierstvo, architektúru a ekológiu

roč.20:č.2(2017)

20180828
Soil organisms

roč.90:č.2(2018)

20180827
Roľnícke noviny: dvojtýždeník venovaný potrebám roľníctva

roč.2018:č.příloha(2018) Pšenica leto 2018

20180827
Journal of landscape management

roč.9:č.1(2018)

20180821
Acta technologica agriculturae = Scientifical Journal for Agricultural Engineering = Vedecký časopis pre mechanizáciu poľnohospodárstva

roč.20:č.4(2017)

20180820
Pícninářské listy:

roč.24(2018)

20180820
Journal of pest science

roč.91:č.4(2018)

20180817
Der Bienenvater aus Böhmen :

roč.27(1901)

20180815
Archiv zemědělský

roč.5:č.1-6(1891)

20180814