Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Úroda = Pôda a úroda: Časopis pro rostlinnou produkci

roč.66:č.1(2018)

20180130
British Friesian Journal

roč.21(1939)

20180129
Svět koní: časopis pro všechny velké a malé milovníky koní

roč.2018:č.1(2018)

20180129
Včelár: odborný časopis pre včelárov

roč.92:č.1(2018)

20180129
Životné prostredie: revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia

roč.51:č.4(2017)

20180129
Ekológia = Ecology: časopis pre ekologické problémy biosféry

roč.36:č.4(2017)

20180129
Moderní rostlinná výroba :

roč.2018:č.1(2018)

20180126
Zemědělský týdeník

roč.21:č.4(2018)

20180126
Postępy nauki i technologii przemysłu rolno-spożywczego /

roč.72:č.4(2017)

20180123
Vetted

roč.112:č.12(2017)

20180123
World Grain: international business magazine for grain, flour and feed

roč.35:č.13(2017)

20180123
Oberhessische naturwissenschaftliche Zeitschrift

roč.53(1991)

20180118
Čtenář: měsíčník pro práci se čtenářem

roč.70:č.1(2018)

20180118
Natura Sloveniae: revija za terensko biologijo = Journal of field biology

roč.19:č.1(2017)

20180117
Acta biologica slovenica

roč.60:č.1(2017)

20180117
Applied economic perspectives and policy

roč.39:č.4(2017)

20180117
Zpravodaj Svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu

roč.2017:č.3(2017)

20180117
Statisztikai negyedévi közlemények = Bulletin statistique trimestriel hongrois = Ungarische statistische Vierteljahrshefte /Ungarn. Központi Statisztikai Hivatal

1957

20180117
Japanese journal of veterinary research

roč.65:č.3(2017)

20180117
Roľnícke noviny: dvojtýždeník venovaný potrebám roľníctva

roč.2017:č.51(2017)

20180117
Czech Mycology: Publication of the Czech Scientific Society for Mycology

roč.69:č.2(2017)

20180116
Zvěrokruh: časopis Komory veterinárních lékařů České republiky

roč.25:č.1(2018)

20180116
Polish journal of veterinary sciences /Polish Academy of Sciences, Committee of Veterinary Sciences

roč.20:č.3(2017)

20180115
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich = Annals of Agricultural Economics and Rural Development /Polska Akademia Nauk

roč.104:č.2(2017)

20180115
Zagadnienia ekonomiki rolnej

roč.65:č.3(2017)

20180115
Hydrological Sciences Journal = Journal des Sciences Hydrologiques

roč.62:č.13-16(2017)

20180115
International Agrophysics: Quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production

roč.31:č.3(2017)

20180115
Journal of Plant Protection Research

roč.57:č.1-2(2017)

20180115
Zeitschrift Für Induktive Abstammungs- und Vererbungslehre

roč.74(1937-1938)

20180112
Veterinary clinics of North America.Equine practice

roč.33:č.3(2017)

20180112
Preslia = Preslia: Časopis České botanické společnosti

roč.89:č.4(2017)

20180111
Plant breeding = Zeitschrift für Pflanzenzüchtung

roč.136:č.6(2017)

20180110
Nature: international weekly journal of science

roč.552:č.7685(2018)

20180110
Systematics and biodiversity /Natural History Museum

roč.15:č.4-6(2017)

20180105
European journal of agronomy

roč.92(2018)

20180105
Vočarstvo = Journal of pomology /Naučno voćarsko društvo Srbije i Crne Gore

roč.51:č.3-4(2017)

20180103
Research EU.Results magazine /European Commission

roč.2017:č.67(2017)

20171229
Ökoenergie: Magazin zur Főrderung erneuerbarer Energie und der Energieeffizienz

roč.2017:č.107-108(2017)

20171229
Černostrakaté novinky: Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR

roč.2017:č.3(2017)

20171229
Chov skotu

roč.14:č.6(2017)

20171227
Zpravodaj Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR

roč.2017:č.4(2017)

20171227
Voprosy ekonomiki

č.1-6(1979)

20171221
Živa

roč.65:č.6(2017)

20171219
Biologia: journal of Slovak Academy of Sciences

roč.72:č.8(2017)

20171218
Šumava: čtvrtletník správy NP a CHKO Šumava - příroda - zajímavosti - historie

roč.22:č.4(2017) ZIMA + volně vloýžený list, plakát a pohlednice

20171218
Organic agriculture

roč.7:č.4(2017)

20171215
Economic Botany

vol.71:no.3(2017)

20171215
Zpravodaj ČSCHMS: časopis Českého svazu chovatelů masného skotu Praha

roč.24:č.4(2017)

20171215
Agrospoj: Informační týdeník pro podnikatele

roč.28:almanach inzerentů(2018)

20171214
Vesci Nacyjanal'naj akademii navuk Belarusi.Seryja agrarnych navuk

roč.2017:č.3(2017)

20171213