Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Journal für Kulturpflanzen =

roč.71:č.1(2019)

20190117
Land & Raum: Ideen, Projekte, Technik, Impulse, Entwicklung, Zukunft für den ländlichen Raum: Vierteljährliche Zeitschrift zur Verbreitung guter Ideen im ländlichen Raum

roč.31:č.4(2018)

20190117
European Journal of Horticultural Science

roč.83:č.6(2018)

20190116
Veterinářství: odborný a stavovský měsíčník

roč.69:č.1(2019)

20190116
Gemüse: Spezialblatt für den Feld- und Intensivgemüsebau

roč.55:příl k č.1(2019) Pflanzenschutzempfehlung Gemusebau 2019

20190116
Journal of Horticultural Research /

roč.25:č.2(2017)

20190115
Agrospoj: Informační týdeník pro podnikatele

roč.30:č.3(2019)

20190115
Phytoma, La Defense des Vegetaux: Revue de La Protection des Plantes

č.720(2019)

20190115
Asian-Australasian journal of animal sciences: official journal of the Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP)

roč.32:č.2(2019)

20190115
Canadian Veterinary Journal = Revue vétérinaire canadienne

roč.59:č.12(2018)

20190115
Goat journal

roč.97:č.1(2019)

20190115
Zvěrokruh: časopis Komory veterinárních lékařů České republiky

roč.26:č.1(2019)

20190115
Journal of the American Society for Horticultural Science

roč.143:č.6(2018)

20190115
Krmivářství = Krmivárstvo: mezinárodní odborný časopis zaměřený na výživu zvířat a veterinární medicínu

roč.23:č.1(2019)

20190115
Schweizer Archiv für Tierheilkunde

roč.161:č.1(2019) + 7.Schweizerische Tierarztetage 2019 + SMGP SSPM + Weiterbilden formation continue 2019 (brožury)

20190111
Scientia Agriculturae Bohemica

roč.49:č.4(2018)

20190111
European Dairy Magazine: Dairy & Fluid Foods Technology

roč.30:č.6(2018)

20190111
Mlynářské noviny: Zpravodaj pro členy Svazu průmyslových mlýnů České republiky a jejich zaměstnance

roč.29:č.4(2018)

20190110
Arthropod systematics & phylogeny

roč.76:č.3(2018)

20190110
Nauka za gorata = Forest Science

roč.53:č.2(2017)

20190110
Genetics and plant physiology: an international journal /published by the Institute of Plant Physiology and Genetics, Bulgarian Academy of Sciences

roč.8:č.1-2(2018)

20190110
Oil world

roč.62:č.1(2019)+listy OW Statistic Update

20190109
American vegetable grower

roč.66:č.12(2018)

20190109
Tierärztliche Umschau: Zeitschrift für alle Gebiete der Veterinärmedizin

roč.73:č.12(2018)

20190109
Trzoda chlewna: Ogólnopolskie czasopismo specjalistyczne dla producentów świń

roč.56:č.12(2018)

20190109
European journal of agronomy

roč.102(2019)

20190109
Food Business News

roč.14:č.20(2018)

20190109
Food Technology

roč.72:č.12(2018)

20190109
Journal of Dairy Science: Official publication of American Dairy Science Association

roč.101:č.12(2018)

20190109
Molkerei-Industrie :

roč.2018:č.12(2018)

20190108
Moločnoje i mjasnoje skotovodstvo

roč.2018:č.6(2018)

20190108
Mühle + Mischfutter: Fachzeitschrift für Getreideverarbeitung und Tiernahrungs-Produktion ; Verfahrenstechnik im Schüttgut-, Lebensmittel- und Non-Food-Bereich

roč.155:č.24(2018)

20190108
Pest management professional

roč.86:č.11(2018)

20190108
American Journal of Veterinary Research

roč.79:č.12(2018)

20190108
Animal: an international journal of animal bioscience

roč.12:č.12(2018)

20190108
Besseres Obst

roč.63:č.12(2018)

20190108
Biocycle: journal of composting and recycling

roč.59:č.10(2018)

20190108
Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement = Biotechnology, Agronomy, Society and Environment

roč.22:č.4(2018)

20190108
Bramborářství: Odborný časopis Ústředního bramborářského svazu České republiky

roč.26:č.4(2018)

20190108
Brauwelt: Zeitschrift für das gesamte Brauwesen und die Getränkwirtschaft

roč.158:č.51-52(2018)

20190108
Schafzucht

roč.110:č.24(2018)

20190108
Applied economic perspectives and policy

roč.40:č.4(2018)

20190108
DGS: das Magazin für die Geflügelwirtschaft und Schweineproduktion

roč.70:č.51-52(2018)

20190108
DLG Mitteilungen: Agrarmanagement. Trends und Perspektiven

roč.2019:č.1(2019)

20190108
Plant breeding = Zeitschrift für Pflanzenzüchtung

roč.137:č.6(2018)

20190108
DMW - Die Milchwirtschaft: Fachzeitschrift für die deutsche, österreichische und schweizerische Milch- und Lebensmittelwirtschaft

roč.9:č.24-25(2018)

20190108
Dairy foods

roč.119:č.11(2018)

20190108
Deutsche Lebensmittel-Rundschau :

roč.114:č.12(2018)

20190108
Die Kleintierpraxis

roč.63:č.12(2018)

20190108
Syninfo: měsíčník společnosti Syngenta

roč.2018:č.11-12(2018)

20190108