Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Moderní živočišná výroba: pravidelná vkládaná příloha Zemědělského týdeníku

roč.20:č.2(2017)

20171027
American journal of agricultural economics

roč.99:č.5(2017)

20171025
Folia forestalia Polonica.

roč.59:č.3(2017)

20171018
Agricultural economics and rural development.New series /Romanian Academy, National Institute of Economic Research, Institute of Agricultural Economics

roč.13:č.2(2016)

20171016
Carpatian journal of earth and environmental sciences

roč.12:č.2(2017)

20171016
Silva Balcanica

roč.2016:č.2(2016)

20171012
Soil Research

roč.8(1943-1944)

20171012
Nauka za gorata = Forest Science

roč.52:č.1-2(2016)

20171012
Vestnik zaščity rastenij = Plant protection news

roč.2017:č.3(2017)

20171012
Flur und Furche

roč.54:č.222(2017) October

20171011
Landwirt: Fachzeitschrift für die bäuerliche Familie

roč.2017:č.18(2017)

20171011
Archives of Polish Fisheries = Archiwum rybactwa polskiego

roč.25:č.2(2017)

20171009
Plant breeding and seed science

roč.73(2016)

20171009
Polish journal of soil science /Polish Academy of Sciences, Committe of Soil Science and Agricultural Chemistry

vol.49:no.2(2016)

20171009
Bio & natur: magazín zdravého životního stylu

č.27(2017)JARO

20171006
Acta veterinaria

roč.67:č.3-4(2017)

20171005
Olsztyn economic journal

roč.11:č.4(2016)

20171005
Food outlook

roč.2017:č.June(2017)

20171005
Polish journal of natural sciences /University of Warmia and Mazury in Olsztyn

roč.31:č.4(2016)

20171005
Journal of Water and Land Development

roč.2017:č.33(2017)

20171003
Animal Science Papers and Reports

roč.35:č.3(2017)

20171003
Bianco Nero

roč.56:č.4-6(2017)

20171003
Naše úřední čeština: list pro osvětu a tříbení české řeči úřední

roč.12(1933)

20171002
Melišův rozhled: illustrovaný časopis věnovaný pokrokům v rolnictví, chovu a léčbě domácích zvířat, ovocnictví, zahradnicví, včelařství, zdravotnictví, domácím hospodářství a příbuzných odvětvích

roč.28(1914)

20171002
Indian Horticulture

roč.62:č.4(2017)

20171002
Photosynthetica: International Journal for Photosynthesis Research: Published by the Academy of Sciences of the Czech Republic

roč.55:č.4(2017)

20171002
RAPS: Fachzeitschrift über Öl- und Eiweisspflanzen

roč.35:č.4(2017)

20170927
Trojský koník: Časopis pražské ZOO

roč.19:č.2(2017) + příloha Trojský koník dětem

20170919
Řeznicko-uzenářské noviny: list Společenstva řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska

roč.2017:č.3(2017)

20170919
Životnovadni nauki = Journal of Animal Science

roč.53:č.3-6(2016)

20170919
Dairy Goat Journal

roč.95:č.5(2017)

20170914
Archives of animal nutrition = Archiv für Tierernährung

roč.71:č.5(2017)

20170913
Agrarmanager :

č.9-10(2017)+příl.

20170912
Journal of agricultural economics

roč.68:č.3(2017)

20170912
Svět balení: packaging magazine for Czech & Slovak market

roč.2017:č.7-8(2017)

20170904
Southern Dairy Products Journal

roč.79(1966)

20170904
Zpravodaj ochrany lesa

č.20(2017)

20170904
Acta technologica agriculturae = Scientifical Journal for Agricultural Engineering = Vedecký časopis pre mechanizáciu poľnohospodárstva

roč.20:č.2(2017)

20170822
Agrochémia: časopis pre racionálne využívanie agrochemikálií v poľnohospodárstve /Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra ; Duslo, Šaľa

roč.21:č.1(2017)

20170822
Acta horticulturae et regiotecturae: The Scientifical Journal for Horticulture, Landscape Engineering, Architecture and Ecology: Vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inžinierstvo, architektúru a ekológiu

roč.20:č.1(2017)

20170822
Plant breeding and genetics newsletter

č.39(2017)

20170818
Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology

roč.67:č.1(2017)

20170814
Indian Journal of Agricultural Sciences

roč.87:č.7(2017)

20170810
Carpathian journal of food science and technology /North University of Baia Mare, Chemistry-Biology Department

roč.9:č.1(2017)

20170804
Animal welfare: the UFAW journal /Universities Federation for Animal Welfare

roč.26:č.3-4(2017)

20170801
Bakers journal: voice of the Canadian baking industry

roč.77:č.6-10(2017)

20170724
Slovenský veterinársky časopis = Slovak veterinary journal

roč.42:č.1(2017)

20170724
Rivista di economia agraria: studi di economia agraria, politica agraria, sociologia rurale /Istituto Nazionale di Economia Agraria

roč.71:č.3(2016)

20170724
Food & feed research /Institute for Food Technology in Novi Sad

roč.44:č.1(2017)

20170718
Rural connections: the European rural developement magazine /European Network for Rural Developement

roč.2017:č.Spring(2017)

20170712