Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Vinič a víno: odborný časopis pro vinohradníkov a vinárov

roč.18:č.3(2018)

20180831
Maso: Odborný časopis pro výrobce, zpracovatele a prodejce masa a masných výrobků

roč.29:č.5(2018)

20180831
Bulletin OEPP = EPPO Bulletin: Journal of plant protection research and technology: Revue de recherche et de technologie phytosanitaires

roč.48:č.2(2018)

20180829
Agrochémia: časopis pre racionálne využívanie agrochemikálií v poľnohospodárstve /Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra ; Duslo, Šaľa

roč.22:č.1(2018)

20180828
Proceedings of the Nutrition Society

roč.77:č.3(2018)

20180828
Botanical Review

roč.84:č.1(2018)

20180828
Sedmá generace: společensko-ekologický měsíčník

roč.27:č.4(2018)

20180828
Veterinary Clinics of North America.Food Animal Practice

roč.34:č.2(2018)

20180828
Veterinary Clinics of North America.Small Animal Practice

roč.48:č.4(2018)

20180828
Ochrana přírody: časopis státní ochrany přírody: journal of the state nature conservancy

roč.73:č.4(2018)

20180827
Archives of animal nutrition = Archiv für Tierernährung

roč.72:č.4(2018)

20180827
Polish journal of food and nutrition sciences /Polish Academy of Sciences

roč.68:č.3(2018)

20180827
Bramborářství: Odborný časopis Ústředního bramborářského svazu České republiky

roč.26:č.3(2018)

20180827
Soil organisms

roč.90:č.2(2018)

20180827
Syninfo: měsíčník společnosti Syngenta

roč.2018:č.7-8(2018)

20180827
Vertebrate zoology

roč.68:č.2(2018)

20180827
Feed Magazine = Kraftfutter: European Feed and Grain Bussines Magazine: Europäische Zeischrift für die Futtermittel - und Getreidewirtschaft

roč.101:č.7/8(2018)

20180827
Veterinární klinika: časopis pro klinickou praxi zvířat zájmových chovů

roč.15:č.4(2018)

20180827
World's Poultry Science Journal

roč.74:č.3(2018)

20180827
Milchpraxis: Fachzeitschrift für Milcherzeuger und Rindermäster

roč.2018:č.3(2018)+Milchpraxis EXTRA (volný dvojlist)

20180827
Acta Universitatis agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně: Res Publica Bohemica

roč.66:č.3(2018)

20180821
Správní právo: odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva

roč.51:č.6(2018)

20180821
Journal of landscape management

roč.9:č.1(2018)

20180821
Acta technologica agriculturae = Scientifical Journal for Agricultural Engineering = Vedecký časopis pre mechanizáciu poľnohospodárstva

roč.20:č.4(2017)

20180820
Pícninářské listy:

roč.24(2018)

20180820
Rostlinolékař: časopis pro pracovníky v ochraně rostlin

roč.29:č.4(2018)

20180820
Vitis

roč.57:č.3(2018)

20180820
Journal of food science

roč.83:č.4-6(2018)

20180820
Wood research

roč 63:č.3(2018)

20180817
Journal of pest science

roč.91:č.4(2018)

20180817
Journal of plant diseases and protection: scientific journal of the German Phytomedical Society (DPG)

roč.125:č.4(2018)

20180817
Acta virologica: International Journal for molecular, cellular and clinical virology

roč.62:č.2(2018)

20180816
Ptačí svět: zpravodaj sekce ochrany ptáků České společnosti ornitologické

roč.25:č.3(2018)

20180816
Chmelařství: Odborný časopis chmelařský

roč.91:č.6(2018)

20180815
Critical Reviews in Food Science and Nutrition

roč.58:č.7-9(2018)

20180815
Veterinarski arhiv = Journal of the Veterinary Faculty University of Zagreb

roč.88:č.4(2018)

20180814
Soil science and plant nutrition

roč.64:č.4(2018)

20180813
Land economics: a quarterly journal devoted to the study of economics and social institutions: a quarterly journal of planning housing and public utilities

roč.94:č.3(2018)

20180813
Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro cukrovarnictví a cukrovinkářství

roč.134:č.7-8(2018)

20180809
Mykologický sborník: ilustrovaný list pro vědeckou i praktickou mykologii

roč.95:č.2(2018)

20180808
Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology

roč.68:č.1(2018)

20180807
Agrar Post: Unabhängige österreichische Zeitschrift

roč.94:č.4-6(2018)

20180806
Rastenievadni nauki = Plant science

roč.55:č.3(2018)

20180806
Bulgarian journal of agricultural science

roč.24:č.Suplement 1(2018)

20180806
Wege für eine bäuerliche Zukunft Zeitschrift der Österreichischen Bergbauern und Bergbäuerinnen Vereinigung

roč.41:č.3(2018)

20180806
Ikonomika i upravlenie na selskoto stopanstvo = Agricultural Economics and Management

roč.63:č.1(2018)

20180806
SUS Schweinezucht und Schweinemast

roč.65:č.4(2018)

20180803
Fertilizer International: Journal of the world fertilizer industry

vol.2018:n.485(2018)

20180803
Folia forestalia Polonica.

roč.60:č.2(2018)

20180803
Infovet: veterinársky odborno-informačný časopis

roč.25:č.3(2018)

20180803