Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Wege für eine bäuerliche Zukunft Zeitschrift der Österreichischen Bergbauern und Bergbäuerinnen Vereinigung

roč.41:č.1(2018)

20180417
Forstzeitung: Magazin für Wald, Forstwirtschaft und Landschaft, Forsttechnik, Wildbach- und Lawinenverbauung, Jagdwirtschaft

roč.129:č.4(2018)

20180417
World's Poultry Science Journal

roč.74:č.1(2018)

20180417
Journal of agricultural science

roč.156:č.1(2018)

20180417
Landwirtschaft: Fachzeitschrift für die Gesamtinteressen der Land- und Forstwirtschaft: Mitteilungsblatt der Landwirtschaftskammer für Niederösterreich und Wien, sämtlicher ihr angeschlossenen Fachverbände und der niederösterreichischen g

roč.2018:č.4(2018)

20180417
Obilnářské listy: časopis pro agronomy nejen s obilnářskými informacemi

roč.26:č.2(2018)

20180416
Phytopathologia mediterranea

roč.56:č.3(2017)

20180416
Top crop manager: western / eastern Canada's magazine of crop production and technology

roč.44:č.7(2018)April Western Ed.

20180416
Urbanismus a územní rozvoj: Bulletin pro územní plánování, urbanismus, stavebně správní praxi a životní prostředí

roč.21:č.1(2018)

20180413
Brauindustrie = Brewing Industry: Magazin für Management, Braupraxis, Markttrends, Technologie, Technik, Verpackung, Logistik, Marketing

roč.103:č.3(2018)

20180412
Canadian journal of plant pathology = Revue canadienne de phytopathologie

roč.40:č.1(2018)

20180412
Flur und Furche

roč.55:č.223(2018)

20180412
Journal of animal breeding and genetics = Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie

roč.135:č.2(2018)

20180412
Journal of the American Society for Horticultural Science

roč.143:č.1(2018)

20180412
Správní právo: odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva

roč.51:č.3(2018)

20180411
Der Praktische Tierarzt

roč.99:č.4(2018)

20180411
ECHO: Informace o evropském výzkumu, vývoji a inovacích

roč.2018:č.1(2018)

20180411
VTEI. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace

roč.60:č.2(2018)

20180411
Vestnik zaščity rastenij = Plant protection news

roč.2018:č.1(2018)

20180411
Japanese journal of crop science = Nihon Sakumotsu Gakkai Kiji

roč.87:č.1(2018)

20180411
Journal of plant diseases and protection: scientific journal of the German Phytomedical Society (DPG)

roč.125:č.2(2018)

20180411
Bioprospect: Bulletin Biotechnologických společností v České republice a Slovenské republice

roč.28:č.1(2018)

20180410
Rostlinolékař: časopis pro pracovníky v ochraně rostlin

roč.29:č.2(2018)

20180410
Naše příroda

roč.11:č.2(2018)

20180409
Pekass magazín: zemědělská technika: komunální a silniční technika

roč.9:č.1(2018)

20180409
Veterinary Clinics of North America.Food Animal Practice

roč.34:č.1(2018)

20180409
Journal of Dairy Science: Official publication of American Dairy Science Association

roč.101:č.3(2018)

20180409
Land & Raum: Ideen, Projekte, Technik, Impulse, Entwicklung, Zukunft für den ländlichen Raum: Vierteljährliche Zeitschrift zur Verbreitung guter Ideen im ländlichen Raum

roč.31:č.1(2018)

20180409
Mlynářské noviny: Zpravodaj pro členy Svazu průmyslových mlýnů České republiky a jejich zaměstnance

roč.29:č.1(2018)

20180405
Moderní technika pro hospodáře: pravidelná vkládaná příloha Zemědělského týdeníku

roč.2018:č.1(2018)

20180404
Umweltschutz: Manager, Magazin für Ökologie und Wirtschaft

roč.49:č.1(2018)

20180404
Weed Research

roč.58:č.2(2018)

20180404
Ornis Fennica: Journal of the Finnish Ornithological Society

roč.95:č.1(2018)

20180403
Plant Protection Science = Ochrana rostlin

roč.54:č.2(2018)

20180403
Plant, soil and environment

roč.64:č.3(2018)

20180403
Critical Reviews in Food Science and Nutrition

roč.58:č.1-3(2018)

20180403
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding = Genetika a šlechtění

roč.54:č.1(2018)

20180403
Czech journal of food sciences = Potravinářské vědy

roč.36:č.1(2018)

20180403
Veterinární medicína = Veterinary Medicine - Czech: Mezinárodní vědecký časopis vydávaný z pověření České akademie zemědělských věd a s podporou Ministerstva zemědělství České republiky

roč.63:č.3(2018)

20180403
Wood research

roč 63:č.1(2018)

20180403
Journal of Plant Nutrition

roč.41:č.1-4(2018)

20180403
K počátkům zemědělství na Předním východě /

roč.26:č.1-6(1978)

20180330
Europeanseed

roč.5:č.1(2018)

20180329
Zahrada - park - krajina: odborný časopis oboru sadovnictví a krajinářství

roč.28:č.1(2018)

20180329
Acta veterinaria

roč.68:č.1(2018)

20180328
Phytologia Balcanica

roč.23:č.3(2017)

20180328
Archives of animal nutrition = Archiv für Tierernährung

roč.72:č.2(2018)

20180328
Pozemkové úpravy

roč.26:č.1(2018)

20180328
Bonsaje a japonské zahrady: praktický průvodce pro pěstitele bonsají a tvůrce japonských zahrad

roč.2018:č.53(2018)

20180328
Sylwan: miesiecznik Polskiego towarzystwa leśnego

roč.162:č.2(2018)

20180328