Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
World poultry

roč.34:č.10(2018)

20190107
In Practice: Journal of Veterinary Postgraduate Clinical Study

roč.40:č.10(2018)

20190107
Israel Journal of Veterinary Medicine

roč.73:č.4(2018)

20190107
Záhradkár: Odborný časopis pre pestovateľov ovocia, zeleniny a kvetov

roč.54:č.11(2018)

20190107
Journal of Small Animal Practice: JSAP

roč.59:č.12(2018)

20190107
Les & letokruhy

roč.74:č.10(2018)

20190107
Moderní technika pro hospodáře: pravidelná vkládaná příloha Zemědělského týdeníku

roč.2018:č.4(2018)

20190104
Zemědělský týdeník

roč.21:č.51-52(2018)

20190104
Jezdectví: Měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní

roč.67:č.1(2019)

20190104
Čtenář: měsíčník pro práci se čtenářem

roč.70:č.12(2018)

20190104
Šumava: čtvrtletník správy NP a CHKO Šumava - příroda - zajímavosti - historie

roč.23:příl k č.4(2018) Šumavská mozkovka 2018

20190104
Krkonoše - Jizerské hory: měsíčník o přírodě a lidech

roč.52:č.1(2019)

20190104
Mlékařské listy

roč.29:č.171(2018)

20190103
Myslivost: stráž myslivosti: časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody

roč.67:č.1(2019)

20190103
Sbírka zákonů České republiky

roč.2018:č.163(2018)

20190103
Ekonom: Týdeník Hospodářských novin

roč.63:č.1(2019)

20190103
Euro: ekonomický týdeník

roč.2019:č.1-2(2019)

20190103
Koně: časopis chovatelů koní

roč.22:č.6(2018)

20190103
Krása našeho domova: věstník Svazu českých okrašlovacích spolků v království Českém

roč.18(60):č.podzim/zima(2018) + Národní síť záchranných stanic (složený list)

20190103
Liliářské zprávy

roč.2018:č.3-4(2018)

20190103
Moderní včelař: nový včelařský časopis

roč.15:č.12(2018)

20190102
Ochrana přírody: časopis státní ochrany přírody: journal of the state nature conservancy

roč.73:č.6(2018)

20190102
Bioprospect: Bulletin Biotechnologických společností v České republice a Slovenské republice

roč.28:č.4(2018)

20190102
Rybářství

roč.2019:č.1(2019)

20190102
Sedmá generace: společensko-ekologický měsíčník

roč.27:č.6(2018)

20190102
D Test: časopis pro spotřebitele

roč.2019:č.1(2019)

20190102
Svět balení: packaging magazine for Czech & Slovak market

roč.2018:č.11-12(2018)

20190102
Drůbežář hydinár: odborný časopis pro chovatele, producenty drůbeže a veterinární lékaře /Českomoravská drůbežářská unie

roč.12:č.4(2018)

20190102
Veronica: časopis ochránců přírody

roč.32:č.4(2018)

20190102
Chov skotu

roč.15:č.6(2018)

20190102
Folia zoologica: International Journal of Vertebrate Zoology

roč.67:č.3-4(2018)

20190102
Černostrakaté novinky: Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR

roč.2018:č.3(2018)

20190102
Kvasný průmysl: časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Fermentation industry - Gärungsindusrie

roč.64:č.6(2018) + obsah ročníku (volný lilst)

20190102
Chovateľ: odborný časopis pre chovateľov drobných zvierat

roč.54:č.11(2018)

20181219
Správní právo: odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva

roč.51:č.8(2018)

20181219
Zemědělec: týdeník moderního hospodáře

roč.26:č.51(2018)

20181219
Živa

roč.66:č.6(2018)

20181219
Knihovna

roč.29:č.2(2018)

20181219
South-western journal of horticulture, biology and environment: a journal of the University of Craiova, Faculty of Agriculture and Horticulture

roč.9:č.1(2018)

20181214
Vesci Nacyjanal'naj akademii navuk Belarusi.Seryja agrarnych navuk

roč.2018:č.4(2018)

20181214
Odborné včelařské překlady

roč.2018:č.2(2018)

20181214
Rostlinolékař: časopis pro pracovníky v ochraně rostlin

roč.29:č.6(2018)

20181214
Food additives & contaminants.$$nPart A,Chemistry, analysis, control, exposure & risk management

roč.35:č.11(2018)

20181214
Food additives & contaminants.$$nPart B,Surveillance

roč.11:č.4(2018)

20181214
Zahradnictví: ovocnářství - zelinářství - květinářství - školkařství

roč.17:č.12(2018)

20181214
Bakers journal: voice of the Canadian baking industry

roč.78:č.10(2018)

20181212
Die Fleischerei :

roč.69:č.12(2018)+Meeting Point 50 (6 stran)

20181212
Environment: science and policy for sustainable development

roč.60:č.6(2018)

20181212
Ernährung = Nutrition: Austrian Journal for Science, Technology, Law and Economy: Österreichische Zeitschrift für Wissenschaft, Technik, Recht und Wirtschaft

roč.42:č.1-6(2018)

20181212
Hospodářské noviny: deník pro ekonomiku a politiku

roč.62:č.240(2018)

20181212