Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Sorbifolia

roč.48:č.4(2017)

20180115
Fertilizer International: Journal of the world fertilizer industry

vol.2017:n.481(2017)

20180115
Zagadnienia ekonomiki rolnej

roč.65:č.3(2017)

20180115
Hydrological Sciences Journal = Journal des Sciences Hydrologiques

roč.62:č.13-16(2017)

20180115
Infovet: veterinársky odborno-informačný časopis

roč.24:č.6(2017)

20180115
International Agrophysics: Quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production

roč.31:č.3(2017)

20180115
Journal of Plant Protection Research

roč.57:č.2(2017)

20180115
Journal of nutrition: official publication of the American Institute of Nutrition

roč.147:č.12(2017)

20180115
Canadian Veterinary Journal = Revue vétérinaire canadienne

roč.58:č.12(2017)

20180112
Zeitschrift Für Induktive Abstammungs- und Vererbungslehre

roč.74(1937-1938)

20180112
Veterinary clinics of North America.Equine practice

roč.33:č.3(2017)

20180112
Journal of food composition and analysis: an official publication of the United Nations University, International Network of Food Data Systems

roč.65(2018)

20180112
Journal of the Japanese Society of Agricultural Machinery and Food Engineers = Nōgyō Shokuryō Kōgakkai shi

roč.79:č.6(2017)

20180112
Pekass magazín: zemědělská technika: komunální a silniční technika

roč.8:č.4(2017)

20180111
Preslia = Preslia: Časopis České botanické společnosti

roč.89:č.4(2017)

20180111
Research in Agricultural Engineering = Zemědělská technika

roč.63:č.4(2017)

20180111
Czech journal of food sciences = Potravinářské vědy

roč.35:č.6(2017)

20180111
Asian-Australasian journal of animal sciences: official journal of the Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP)

roč.31:č.2(2018)

20180110
Bulletin OEPP = EPPO Bulletin: Journal of plant protection research and technology: Revue de recherche et de technologie phytosanitaires

roč.47:č.3(2017)

20180110
Plant breeding = Zeitschrift für Pflanzenzüchtung

roč.136:č.6(2017)

20180110
Nature: international weekly journal of science

roč.552:č.7685(2018)

20180110
Heredity: International journal of genetics

roč.120:č.1(2018)

20180110
Land & Raum: Ideen, Projekte, Technik, Impulse, Entwicklung, Zukunft für den ländlichen Raum: Vierteljährliche Zeitschrift zur Verbreitung guter Ideen im ländlichen Raum

roč.30:č.4(2017)

20180110
Journal of Plant Nutrition

roč.40:č.17-20(2017)

20180109
Psí sporty

roč.12:č.1(2018)

20180108
Mlynářské noviny: Zpravodaj pro členy Svazu průmyslových mlýnů České republiky a jejich zaměstnance

roč.28:č.4(2017)

20180105
Pozemkové úpravy

roč.25:č.4(2017)

20180105
Systematics and biodiversity /Natural History Museum

roč.15:č.4-6(2017)

20180105
European Journal of Horticultural Science

roč.82:č.6(2017)

20180105
European journal of agronomy

roč.92(2018)

20180105
Koně: časopis chovatelů koní

roč.21:č.6(2017)

20180105
Ornis Fennica: Journal of the Finnish Ornithological Society

roč.94:č.4(2017)

20180103
Proceedings of the Nutrition Society

roč.76:č.4(2017)

20180103
Environment: science and policy for sustainable development

roč.59:č.6(2017)

20180103
European Dairy Magazine: Dairy & Fluid Foods Technology

roč.29:č.6(2017)

20180103
Vočarstvo = Journal of pomology /Naučno voćarsko društvo Srbije i Crne Gore

roč.51:č.3-4(2017)

20180103
Arthropod systematics & phylogeny

roč.75:č.3(2017)

20171229
Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement = Biotechnology, Agronomy, Society and Environment

roč.21:č.4(2017)

20171229
Research EU.Results magazine /European Commission

roč.2017:č.67(2017)

20171229
DMW - Die Milchwirtschaft: Fachzeitschrift für die deutsche, österreichische und schweizerische Milch- und Lebensmittelwirtschaft

roč.8:č.25(2017)

20171229
Sylwan: miesiecznik Polskiego towarzystwa leśnego

roč.161:č.10(2017)

20171229
Israel Journal of Veterinary Medicine

roč.72:č.4(2017)

20171229
Ökoenergie: Magazin zur Főrderung erneuerbarer Energie und der Energieeffizienz

roč.2017:č.107-108(2017)

20171229
Černostrakaté novinky: Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR

roč.2017:č.3(2017)

20171229
Veterinární lékař: časopis pro klinickou praxi v oboru malých zvířat

roč.15:č.4(2017)

20171228
Zahrada - park - krajina: odborný časopis oboru sadovnictví a krajinářství

roč.27:č.4(2017)

20171228
Moderní technika pro hospodáře: pravidelná vkládaná příloha Zemědělského týdeníku

roč.2017:č.4(2017)

20171227
Ochrana přírody: časopis státní ochrany přírody: journal of the state nature conservancy

roč.72:č.6(2017)

20171227
Sedmá generace: společensko-ekologický měsíčník

roč.26:č.6(2017)

20171227
Chov skotu

roč.14:č.6(2017)

20171227