Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
European journal of plant pathology

roč.150:č.4(2018)

20180328
Food additives & contaminants.$$nPart B,Surveillance

roč.11:č.1(2018)

20180328
Infovet: veterinársky odborno-informačný časopis

roč.25:č.2(2018)

20180328
Journal of Animal and Feed Sciences

roč.27:č.1(2018)

20180328
Drůbežář hydinár: odborný časopis pro chovatele, producenty drůbeže a veterinární lékaře /Českomoravská drůbežářská unie

roč.12:č.1(2018)

20180326
Folia zoologica: International Journal of Vertebrate Zoology

roč.66:č.4(2017)

20180326
Transboundary and emerging diseases

roč.65:č.2(2018)

20180322
European Journal of Horticultural Science

roč.83:č.1(2018)

20180322
Veterinary journal

roč.231:č.January(2018)

20180322
Journal of pest science

roč.91:č.2(2018)

20180321
Annales Agronomiques: Annales de l'Institut National de La Recherche Agronomique

roč.31:č.1-4(1980)

20180320
Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement = Biotechnology, Agronomy, Society and Environment

roč.22:č.1(2018)

20180319
Zahraniční obchod: měsíčník FMZO pro teorii a praxi vnějších ekonomických vztahů

č.1-12(1976)

20180319
European Dairy Magazine: Dairy & Fluid Foods Technology

roč.30:č.1(2018)

20180319
Veterinární lékař: časopis pro klinickou praxi v oboru malých zvířat

roč.16:č.1(2018)

20180319
Wiener Tierärztliche Monatsschrift = Veterinary Medicine Austria

roč.105:č.3-4(2018)

20180319
Animal Behaviour

roč.135(2018)

20180315
Berliner und Münchener tierärztliche Wochenschrift

roč.131:č.3/4(2018)

20180315
Milchpraxis: Fachzeitschrift für Milcherzeuger und Rindermäster

roč.2018:č.1(2018)

20180315
OECD observer = Observateur de l'OCDE

roč.2017:č.311 Q3(2017)

20180314
Annali della Facoltà di Agraria

roč.45(1985)

20180314
Seed world

roč.156:č.February(2018)

20180314
Silva bohemica = Český les: celostátní měsíčník pro lesníky, myslivce a přátele lesa

roč.28:č. JARO (2018)

20180313
Agricultural economics: the journal of the International Association of Agricultural Economists

roč.49:č.2(2018)

20180308
Revue forestiere française

roč.69:č.3(2017)

20180308
Czech journal of animal science

roč.63:č.3(2018)

20180308
Liliářské zprávy

roč.2018:č.1(2018)

20180308
Plant breeding and genetics newsletter

č.40(2018)

20180307
Review of world economics = Weltwirtschaftliches Archiv

roč.154:č.1(2018)

20180307
Rastenievadni nauki = Plant science

roč.54:č.4(2017)

20180301
Bulgarian journal of agricultural science

roč.23:č.5-6(2017)

20180301
Rural connections: the European rural developement magazine /European Network for Rural Developement

roč.2017:č.Autumn/Winter(2017)

20180226
Slovenský veterinársky časopis = Slovak veterinary journal

roč.42:č.2-3(2017)

20180226
Proceedings of the Nutrition Society

roč.77:č.1(2018)

20180222
Beskydy = The Beskids bulletin

roč.10:č.1-2(2017)

20180221
Research in pig breeding = Výzkum v chovu prasat

roč.11:č.2(2017)

20180219
Věstník Ministerstva zemědělství České republiky

roč.2018:č.1(2018)

20180216
Journal of food science

roč.82:č.10-12(2017)

20180215
Veterinary Immunology and Immunopathology: International journal of comparative immunology

roč.195:č.January(2018)

20180214
Genetics and plant physiology: an international journal /published by the Institute of Plant Physiology and Genetics, Bulgarian Academy of Sciences

roč.7:č.1-2(2017)

20180214
Farmers Weekly

roč.168:č.19(2018)

20180213
Studies in agricultural economics ... /

roč.119:č.3(2017)

20180206
Journal of animal science

roč.95:č.12(2017)

20180206
Zemědělská škola: celostátní časopis pro zemědělské, lesnické a potravinářské školy a školní hospodářství

roč.80:č.5(2018)

20180205
Czech cooperator

roč.2017:č.1(2017)

20180131
Svět potravin: podporováno Potravinářskou komorou ČR

roč.2018:č.2(2018)

20180131
Zoonoses and public health

roč.65:č.1(2018)

20180131
Český rybář: magazín sportovního rybolovu

roč.21:č.2(2018)

20180131
hokus ez

roč.66:č.1(2018)

20180130
Soil science

roč.182:č.7(2017)

20180130