Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Flüssiges Obst: Fachzeitschrift der Fruchtsaft-, Gemüsesaft und Fruchtwein-Industrie

roč.84:č.12(2017)

20171221
World poultry

roč.33:č.10(2017)

20171221
Hygiena: časopis pro ochranu a podporu zdraví

roč.62:č.4(2017)

20171221
International dairy magazine :

roč.2017:č.11-12(2017)

20171221
Kvasný průmysl: časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Fermentation industry - Gärungsindusrie

roč.63:č.6(2017)

20171221
Scientia Agriculturae Bohemica

roč.48:č.4(2017)

20171220
Naše pole

roč 21:č.12(2017)

20171219
European review of agricultural economics

roč.44:č.5(2017)

20171219
Živa

roč.65:č.6(2017)

20171219
Liliářské zprávy

roč.2017:č.3-4(2017)

20171219
Botanical Review

roč.83:č.3(2017)

20171218
Biologia: journal of Slovak Academy of Sciences

roč.72:č.8(2017)

20171218
Šumava: čtvrtletník správy NP a CHKO Šumava - příroda - zajímavosti - historie

roč.22:č.4(2017) ZIMA + volně vloýžený list, plakát a pohlednice

20171218
Organic agriculture

roč.7:č.4(2017)

20171215
Phytopathology: international journal of the American phytopathological society

roč.107:č.12(2017)

20171215
Economic Botany

vol.71:no.3(2017)

20171215
Urbanismus a územní rozvoj: Bulletin pro územní plánování, urbanismus, stavebně správní praxi a životní prostředí

roč.20:č.5(2017)

20171215
Veterinární klinika: časopis pro klinickou praxi zvířat zájmových chovů

roč.14:č.6(2017)

20171215
Folia zoologica: International Journal of Vertebrate Zoology

roč.66:č.3(2017)

20171215
Zpravodaj ČSCHMS: časopis Českého svazu chovatelů masného skotu Praha

roč.24:č.4(2017)

20171215
Journal of soil and water conservation

roč.72:č.6(2017)

20171215
Agrospoj: Informační týdeník pro podnikatele

roč.28:almanach inzerentů(2018)

20171214
Vesci Nacyjanal'naj akademii navuk Belarusi.Seryja agrarnych navuk

roč.2017:č.3(2017)

20171213
Acari: Bibliographia acarologica

roč.17:č.3(2017)

20171213
OECD observer = Observateur de l'OCDE

roč.2017:č.310 Q2(2017)

20171213
Vesci Nacyjanal'naj akademii navuk Belarusi.Seryja bijalagičnych navuk

roč.2017:č.3(2017)

20171213
Review of world economics = Weltwirtschaftliches Archiv

roč.153:č.4(2017)

20171213
SUS Schweinezucht und Schweinemast

roč.64:č.6(2017)

20171213
Cereal chemistry: an international journal

roč.94:č.6(2017)

20171213
Scottish forestry: journal of the Royal Scottish Forestry Society

roč.71:č.3(2017)

20171213
Starch = Stärke:

roč.69:č.11-12(2017)

20171213
Dairy Industries International

roč.82:č.12(2017)

20171213
Tierärztliche Umschau: Zeitschrift für alle Gebiete der Veterinärmedizin

roč.72:č.12(2017)

20171213
Vertebrate zoology

roč.67:č.3(2017)

20171213
Gärtner + Florist

roč.22:č.12(2017)

20171213
Japanese journal of crop science = Nihon Sakumotsu Gakkai Kiji

roč.86:č.4(2017)

20171213
Journal of horticultural science & biotechnology

roč.92:č.6(2017)

20171213
Journal of plant diseases and protection: scientific journal of the German Phytomedical Society (DPG)

roč.124:č.6(2017)

20171213
Silva bohemica = Český les: celostátní měsíčník pro lesníky, myslivce a přátele lesa

roč.27:č. ZIMA 2017/18

20171212
Syninfo: měsíčník společnosti Syngenta

roč.2017:č.11 - 12 (2017)

20171212
Zpravodaj Českého zahrádkářského svazu

roč.2016:č.2(2016)

20171212
Drůbežář hydinár: odborný časopis pro chovatele, producenty drůbeže a veterinární lékaře /Českomoravská drůbežářská unie

roč.11:č.4(2017)

20171211
Odborné včelařské překlady

roč.2017:č.2(2017)

20171207
Bílé Karpaty: časopis moravsko-slovenského pomezí

roč.2017:č.2(2017)

20171207
Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere

roč.60(1967)

20171207
Veronica: časopis ochránců přírody

roč.31:č.4(2017)

20171207
Zpravodaj AGRObase: Informační noviny Agrární komory České republiky

roč.2017:č.6(2017)

20171207
Záhradkár: Odborný časopis pre pestovateľov ovocia, zeleniny a kvetov

roč.53:č.11(2017)+...a voní zdravím(volně vložený složený list)

20171207
Knihovna

roč.28:č.2(2017)

20171207
Acta Universitatis agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně: Res Publica Bohemica

roč.65:č.5(2017)

20171206