Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Potravinářský zpravodaj: list Potravinářské komory České republiky

roč.19:č.Speciál(2018)

20180802
DZZ Die Zuckerrüben Zeitung: Mitteilungsblatt Deutscher Rübenanbauverbände

roč.54:č.4(2018)

20180730
Journal of nutrition: official publication of the American Institute of Nutrition

roč.148:č. 6S(2018) Supplement: Biomarkers of nutrition for Development, Part 5

20180730
Moderní rostlinná výroba :

roč.2018:č.3(2018)

20180727
Sociologia ruralis: journal of the European Society for Rural Sociology

roč.58:č.3(2018)

20180727
Transboundary and emerging diseases

roč.65:č.4(2018)

20180727
Folia veterinaria

roč.62:č.2(2018)

20180727
Czech Mycology: Publication of the Czech Scientific Society for Mycology

roč.70:č.1(2018)

20180725
Leśne Prace Badawcze = Forest research papers

roč.79:č.2(2018)

20180725
Statistika: ekonomicko-statistický časopis

roč.98:č.2(2018)

20180724
Phytologia Balcanica

roč.24:č.1(2018)

20180723
Arthropod systematics & phylogeny

roč.76:č.2(2018)

20180723
Genetics and plant physiology: an international journal /published by the Institute of Plant Physiology and Genetics, Bulgarian Academy of Sciences

roč.7:č.3-4(2017)

20180723
Knihovna

roč.29:č.1(2018)

20180723
Veterinary Record: Journal of the British Veterinary Association

roč.182:č.26(2018)

20180720
Food & feed research /Institute for Food Technology in Novi Sad

roč.45:č.1(2018)

20180718
Věstník Ministerstva zemědělství České republiky

roč.2018:č.2(2018)

20180718
Slovenský veterinársky časopis = Slovak veterinary journal

roč.43:č.1(2018)

20180717
Gastro report & minutka: magazín profesionální gastronomie: oficiální časopis Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

roč.7:č.2(2018)

20180717
Physiological Research: Formerly Physiologia Bohemoslovaca

roč.67:č.Supplement 1(2018) Endothelin XV

20180716
Pivo, Bier & Ale: měsíčník o kvalitě, tradici a rozmanitosti

roč.8:č.74(2018)

20180716
Research in Agricultural Engineering = Zemědělská technika

roč.64:č.2(2018)

20180716
Candollea

roč.73:č.1(2018)

20180716
Czech journal of food sciences = Potravinářské vědy

roč.36:č.3(2018)

20180716
Soil and Water Research

roč.13:č.3(2018)

20180716
Journal of the American Veterinary Medical Association

roč.252:č.12(2018)

20180713
Animal Science Papers and Reports

roč.36:č.2(2018)

20180712
Veterinary journal

roč.236:č.June(2018)

20180711
Food additives & contaminants.$$nPart B,Surveillance

roč.11:č.2(2018)

20180711
Israel Journal of Veterinary Medicine

roč.73:č.2(2018)

20180710
Journal of Animal and Feed Sciences

roč.27:č.2(2018)

20180710
Revue forestiere française

roč.69:č.4-6(2017)

20180709
Bioprospect: Bulletin Biotechnologických společností v České republice a Slovenské republice

roč.28:č.2(2018)

20180703
AMA: Agricultural mechanization in Asia, Africa and Latin America

roč.49:č.2(2018)

20180702
Mlynářské noviny: Zpravodaj pro členy Svazu průmyslových mlýnů České republiky a jejich zaměstnance

roč.29:č.2(2018)

20180628
Archives of Polish Fisheries = Archiwum rybactwa polskiego

roč.25:č.4(2017)

20180628
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich = Annals of Agricultural Economics and Rural Development /Polska Akademia Nauk

roč.104:č.4(2017)

20180628
Journal of Plant Protection Research

roč.57:č.4(2017)

20180628
ECHO: Informace o evropském výzkumu, vývoji a inovacích

roč.2018:č.2-3(2018)+všitá příloha Nature based solution...

20180627
Chovatelské listy

roč.18:č.1(2018)

20180626
Krása našeho domova: věstník Svazu českých okrašlovacích spolků v království Českém

roč.18(60):č.jaro/léto(2018)

20180626
Liliářské zprávy

roč.2018:č.2(2018)

20180626
Nika: časopis pro ochranu přírody a životního prostředí

roč.39:č.1(2018)

20180621
Pozemkové úpravy

roč.26:č.2(2018)

20180621
Sugar Journal

roč.80:č.12(2018)May

20180620
Odborné včelařské překlady

roč.2018:č.1(2018)

20180619
Kvasný průmysl: časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Fermentation industry - Gärungsindusrie

roč.64:č.3(2018)

20180619
Systematics and biodiversity /Natural History Museum

roč.16:č.1-4(2018)

20180618
Journal of soil and water conservation

roč.73:č.3(2018)

20180618
Molkerei-Industrie :

roč.2018:č.6(2018)

20180615