Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Mühle + Mischfutter: Fachzeitschrift für Getreideverarbeitung und Tiernahrungs-Produktion ; Verfahrenstechnik im Schüttgut-, Lebensmittel- und Non-Food-Bereich

roč.155:č.19(2018) + Monitoring-Report 2018 (2 složené dvojlisty)

20181012
Acta veterinaria Brno

roč.87:č.3(2018)

20181012
Phytoma, La Defense des Vegetaux: Revue de La Protection des Plantes

č.717(2018)

20181012
Urbanismus a územní rozvoj: Bulletin pro územní plánování, urbanismus, stavebně správní praxi a životní prostředí

roč.21:č.4(2018)

20181012
Vestnik zaščity rastenij = Plant protection news

roč.2018:č.3(2018)

20181012
Hospodářské noviny: deník pro ekonomiku a politiku

roč.62:č.197(2018)

20181012
Krkonoše - Jizerské hory: měsíčník o přírodě a lidech

roč.51:č.10(2018)

20181012
Milling and baking news

roč.97:č.14(2018)

20181012
Odpadové fórum: odborný časopis pro vše, co souvisí s odpady

roč.19:č.10(2018)

20181011
Sbírka zákonů České republiky

roč.2018:č.112(2018)

20181011
Die Fleischwirtschaft

roč.98:č.9(2018) + Meeting Point 49/2018

20181011
Drůbežář hydinár: odborný časopis pro chovatele, producenty drůbeže a veterinární lékaře /Českomoravská drůbežářská unie

roč.12:č.3(2018)

20181011
Ekonom: Týdeník Hospodářských novin

roč.62:č.41(2018)

20181011
European Journal of Horticultural Science

roč.83:č.4(2018)

20181011
Journal of Small Animal Practice: JSAP

roč.59:č.9(2018)

20181011
Moločnoje i mjasnoje skotovodstvo

roč.2018:č.5(2018)

20181010
National Hog Farmer

roč.63:č.9(2018)

20181010
Odpady: odborný časopis pro odpadové hospodářství

roč.28:č.10(2018)

20181010
Oil world

roč.61:č.40(2018)+listy OW Statistic Update

20181010
Pest Management Science

roč.74:č.10(2018)

20181010
Phytopathology: international journal of the American phytopathological society

roč.108:č.10(2018)

20181010
Bakers journal: voice of the Canadian baking industry

roč.78:č.8(2018)

20181010
Potravinářská revue: odborný časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod

roč.2018:č.6(2018)

20181010
Cereal chemistry: an international journal

roč.95:č.5(2018)

20181010
Schafzucht

roč.110:č.19(2018)

20181010
Schweizer Archiv für Tierheilkunde

roč.160:č.10(2018) + Open-House Days + Phytotherapie 2018 (brožury)

20181010
Scientia Agriculturae Bohemica

roč.49:č.3(2018)

20181010
Starch = Stärke:

roč.70:č.9-10(2018)

20181010
Die Fleischerei :

roč.69:č.10(2018) + Trends in smoking + Besuchen Sie uns auf der SUFFA (volné složené listy)

20181010
Top crop manager: western / eastern Canada's magazine of crop production and technology

roč.44:č.14(2018)

20181010
VTEI. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace

roč.60:č.5(2018)

20181010
Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance

roč.68:č.4(2018)

20181010
Food Business News

roč.14:č.14(2018)

20181010
Food Technology

roč.72:č.9(2018)

20181010
Moderní obec: měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj

roč.24:č.10(2018)

20181009
Naše příroda

roč.11:č.5(2018)

20181009
Náš chov: obrázkový čtrnáctideník: list zájmů živočišné výroby: věstník zemských svazů chovatelů hospodářského zvířectva v Praze a v Brně

roč.78:č.10(2018)

20181009
Acta veterinaria

roč.68:č.3(2018)

20181009
Agricultural economics: the journal of the International Association of Agricultural Economists

roč.49:č.5(2018)

20181009
Pekass magazín: zemědělská technika: komunální a silniční technika

roč.9:č.3(2018)

20181009
Agronom: samostatná příloha časopisu Úroda

roč.13:č.10(2018)

20181009
Brauindustrie = Brewing Industry: Magazin für Management, Braupraxis, Markttrends, Technologie, Technik, Verpackung, Logistik, Marketing

roč.103:č.9(2018)

20181009
Brauwelt: Zeitschrift für das gesamte Brauwesen und die Getränkwirtschaft

roč.158:č.40-41(2018)

20181009
Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute

roč.17:č.2(2018)

20181009
Chovatel: odborně zájmový měsíčník Českého svazu chovatelů

roč.57:č.10(2018)

20181009
DGS: das Magazin für die Geflügelwirtschaft und Schweineproduktion

roč.70:č.39(2018)

20181009
DLG Mitteilungen: Agrarmanagement. Trends und Perspektiven

roč.2018:č.10(2018)

20181009
Svět myslivosti: měsíčník pro myslivce a přátele přírody

roč.19:č.10(2018)

20181009
Terra = Drevársko-lesnícky mesačnik = Dřevařsko-lesnický měsíčník: Informační a inzertní servis pro rozvoj lesnictví, dřevařství a truhlářství v ČR a SR

roč.2018:č.10(2018)

20181009
Top Agrar: Magazin für moderne Landwirtschaft

roč.2018:č.10(2018)

20181009