Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Mühle + Mischfutter: Fachzeitschrift für Getreideverarbeitung und Tiernahrungs-Produktion ; Verfahrenstechnik im Schüttgut-, Lebensmittel- und Non-Food-Bereich

roč.155:č.15(2018)

20180813
Agronom: samostatná příloha časopisu Úroda

roč.13:č.8(2018)

20180813
Sbírka zákonů České republiky

roč.2018:č.83(2018)

20180813
Cereal chemistry: an international journal

roč.95:č.4(2018)

20180813
DGS: das Magazin für die Geflügelwirtschaft und Schweineproduktion

roč.70:č.31(2018)

20180813
Soil science and plant nutrition

roč.64:č.4(2018)

20180813
Tierärztliche Umschau: Zeitschrift für alle Gebiete der Veterinärmedizin

roč.73:č.7-8(2018)

20180813
Farmers Weekly

roč.169:č.20(2018)

20180813
HortScience: Publication of the American Society for Horticultural Science

roč.53:č.6(2018)

20180813
Journal für Kulturpflanzen =

roč.70:č.8(2018)

20180813
Journal of the American Society for Horticultural Science

roč.143:č.3(2018)

20180813
Land economics: a quarterly journal devoted to the study of economics and social institutions: a quarterly journal of planning housing and public utilities

roč.94:č.3(2018)

20180813
Lebensmittel Technologie

roč.51:č.7-8(2018)

20180813
Besseres Obst

roč.63:č.8(2018)

20180810
Hospodářské noviny: deník pro ekonomiku a politiku

roč.62:č.153(2018)

20180810
Moderní obec: měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj

roč.24:č.8(2018)

20180809
Chovatel: odborně zájmový měsíčník Českého svazu chovatelů

roč.57:č.8(2018)

20180809
VTEI. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace

roč.60:č.4(2018)

20180809
Gemüse: Spezialblatt für den Feld- und Intensivgemüsebau

roč.54:č.8(2018)

20180809
Gärtner + Florist

roč.23:č.8(2018)

20180809
Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro cukrovarnictví a cukrovinkářství

roč.134:č.7-8(2018)

20180809
Mykologický sborník: ilustrovaný list pro vědeckou i praktickou mykologii

roč.95:č.2(2018)

20180808
Natur und Landschaft: Zeitschrift für Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz

roč.93:č.8(2018)

20180808
Oil world

roč.61:č.31(2018)+listy OW Statistic Update

20180808
Brauindustrie = Brewing Industry: Magazin für Management, Braupraxis, Markttrends, Technologie, Technik, Verpackung, Logistik, Marketing

roč.103:č.7(2018)

20180808
Schafzucht

roč.110:č.15(2018)

20180808
Statistika & my

roč.8:č.7-8(2018)

20180808
Zemědělec: týdeník moderního hospodáře

roč.26:č.32(2018)

20180808
Krkonoše - Jizerské hory: měsíčník o přírodě a lidech

roč.51:č.8(2018)

20180808
Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology

roč.68:č.1(2018)

20180807
Brauwelt: Zeitschrift für das gesamte Brauwesen und die Getränkwirtschaft

roč.158:č.31-32(2018)

20180807
Svět myslivosti: měsíčník pro myslivce a přátele přírody

roč.19:č.8(2018)

20180807
Terra = Drevársko-lesnícky mesačnik = Dřevařsko-lesnický měsíčník: Informační a inzertní servis pro rozvoj lesnictví, dřevařství a truhlářství v ČR a SR

roč.2018:č.8(2018)

20180807
Euro: ekonomický týdeník

roč.2018:č.32-33(2018)

20180807
Food additives & contaminants.$$nPart A,Chemistry, analysis, control, exposure & risk management

roč.35:č.6(2018)

20180807
Agrar Post: Unabhängige österreichische Zeitschrift

roč.94:č.4-6(2018)

20180806
Blick ins Land: Grösste Landwirtschaftszeitung Österreichs

roč.53:č.6-7(2018)

20180806
Rastenievadni nauki = Plant science

roč.55:č.3(2018)

20180806
Bulgarian journal of agricultural science

roč.24:č.Suplement 1(2018)

20180806
Czech journal of animal science

roč.63:č.8(2018)

20180806
Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance

roč.68:č.3(2018)

20180806
Veterinární medicína = Veterinary Medicine - Czech: Mezinárodní vědecký časopis vydávaný z pověření České akademie zemědělských věd a s podporou Ministerstva zemědělství České republiky

roč.63:č.7(2018)

20180806
Wege für eine bäuerliche Zukunft Zeitschrift der Österreichischen Bergbauern und Bergbäuerinnen Vereinigung

roč.41:č.3(2018)

20180806
Forstzeitung: Magazin für Wald, Forstwirtschaft und Landschaft, Forsttechnik, Wildbach- und Lawinenverbauung, Jagdwirtschaft

roč.129:č.7(2018)

20180806
Zemědělská ekonomika = Agricultural economics: mezinárodní vědecký časopis vydávaný z pověření České akademie zemědělských věd a s podporou Ministerstva zemědělství České republiky

roč.64:č.7(2018)

20180806
Ikonomika i upravlenie na selskoto stopanstvo = Agricultural Economics and Management

roč.63:č.1(2018)

20180806
Journal of forest science

roč.64:č.6(2018)

20180806
Landwirtschaft: Fachzeitschrift für die Gesamtinteressen der Land- und Forstwirtschaft: Mitteilungsblatt der Landwirtschaftskammer für Niederösterreich und Wien, sämtlicher ihr angeschlossenen Fachverbände und der niederösterreichischen g

roč.2018:č.7(2018)

20180806
Lesnická práce: časopis vydávaný Čs.maticí lesnickou a věnovaný lesnické vědě a praxi

roč.97:č.8(2018)

20180806
Náš chov: obrázkový čtrnáctideník: list zájmů živočišné výroby: věstník zemských svazů chovatelů hospodářského zvířectva v Praze a v Brně

roč.78:č.8(2018)

20180803