Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Moderná mechanizácia v polnohospodárstve

roč.22:č.6(2019)

20190821
Naše krásná zahrada: největší evropský magazín o zahradách

roč.24:č.9(2019)

20190821
Acta technologica agriculturae = Scientifical Journal for Agricultural Engineering = Vedecký časopis pre mechanizáciu poľnohospodárstva

roč.22:č.2(2019)

20190821
Agrospoj: Informační týdeník pro podnikatele

roč.30:č.34(2019)

20190821
Potravinářská revue: odborný časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod

roč.2019:č.5(2019)

20190821
Hospodářské noviny: deník pro ekonomiku a politiku

roč.63:č.161(2019)

20190821
Poľovníctvo a rybárstvo

roč.71:č.6(2019)

20190820
Sbírka zákonů České republiky

roč.2019:č.86(2019)

20190820
Chovateľ: odborný časopis pre chovateľov drobných zvierat

roč.55:č.6(2019)

20190820
Slovenský chov

roč.24:č.5(2019)

20190820
Euro: ekonomický týdeník

roč.2019:č.34(2019)

20190820
Vinič a víno: odborný časopis pro vinohradníkov a vinárov

roč.19:č.3(2019)

20190820
Zemědělec: týdeník moderního hospodáře

roč.27:č.34(2019)

20190820
Záhradkár: Odborný časopis pre pestovateľov ovocia, zeleniny a kvetov

roč.55:č.7(2019)

20190820
Živa

roč.67:č.4(2019)

20190820
Les & letokruhy

roč.75:č.6(2019)

20190820
Molkerei-Industrie :

roč.2019:č.8(2019)

20190819
Agromanuál: profesionální ochrana rostlin

roč.14:č.8(2019)

20190819
Agrární obzor: moravský čtrnáctideník: informace ze zemědělství, zpracovatelského průmyslu a potravinářství

roč.24:č.7(2019)

20190819
Veterinární klinika: časopis pro klinickou praxi zvířat zájmových chovů

roč.16:č.4(2019)

20190819
Veterinářství: odborný a stavovský měsíčník

roč.69:č.8(2019)

20190819
Zahradnictví: ovocnářství - zelinářství - květinářství - školkařství

roč.18:č.8(2019)

20190819
Zemědělský týdeník

roč.22:č.33(2019)

20190819
Ptačí svět: zpravodaj sekce ochrany ptáků České společnosti ornitologické

roč.26:č.3(2019)

20190815
Canadian Veterinary Journal = Revue vétérinaire canadienne

roč.60:č.7(2019)

20190815
Rural connections: the European rural developement magazine /European Network for Rural Developement

roč.2019:č.Spring/Summer(2019)

20190815
Správní právo: odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva

roč.52:č.5(2019)

20190815
Odpady: odborný časopis pro odpadové hospodářství

roč.29:č.8(2019)

20190814
Bramborářství: Odborný časopis Ústředního bramborářského svazu České republiky

roč.27:č.3(2019)

20190814
Rostlinolékař: časopis pro pracovníky v ochraně rostlin

roč.30:č.4(2019)

20190814
Statistika: ekonomicko-statistický časopis

roč.99:č.2(2019)

20190814
Feed Magazine = Kraftfutter: European Feed and Grain Bussines Magazine: Europäische Zeischrift für die Futtermittel - und Getreidewirtschaft

roč.102:č.7/8(2019)

20190814
Landwirt: Fachzeitschrift für die bäuerliche Familie

roč.2019:č.14(2019)

20190814
Chovatel: odborně zájmový měsíčník Českého svazu chovatelů

roč.58:č.8(2019)

20190813
Zvěrokruh: časopis Komory veterinárních lékařů České republiky

roč.26:č.8(2019)

20190813
Krkonoše - Jizerské hory: měsíčník o přírodě a lidech

roč.52:č.8(2019)

20190813
Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro cukrovarnictví a cukrovinkářství

roč.135:č.7-8(2019)

20190813
Mechanizace zemědělství = Mechanizácia poľnohospodárstva: odborný časopis pro mechanizaci, stavby a meliorace

roč.69:č.8(2019)

20190813
Mitteilungen des Obstbauversuchsringes des Alten Landes

roč.74:č.8(2019)

20190813
Agrochémia: časopis pre racionálne využívanie agrochemikálií v poľnohospodárstve /Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra ; Duslo, Šaľa

roč.23:č.1(2019)

20190812
Včelár: odborný časopis pre včelárov

roč.93:č.8(2019)

20190812
Farmář: magazín pro moderní farmu

roč.25:č.8(2019)

20190812
Acta horticulturae et regiotecturae: The Scientifical Journal for Horticulture, Landscape Engineering, Architecture and Ecology: Vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inžinierstvo, architektúru a ekológiu

roč.22:č.1(2019)

20190812
Moderní včelař: nový včelařský časopis

roč.16:č.8(2019)

20190809
Mykologický sborník: ilustrovaný list pro vědeckou i praktickou mykologii

roč.96:č.2(2019)

20190809
Phytopathologia mediterranea

roč.58:č.1(2019)

20190809
Animal Science Papers and Reports

roč.37:č.2(2019)

20190809
Terra = Drevársko-lesnícky mesačnik = Dřevařsko-lesnický měsíčník: Informační a inzertní servis pro rozvoj lesnictví, dřevařství a truhlářství v ČR a SR

roč.2019:č.8(2019)

20190809
VTEI. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace

roč.61:č.4(2019)

20190809
Gemüse: Spezialblatt für den Feld- und Intensivgemüsebau

roč.55:č.8(2019)

20190809