Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Phytoma, La Defense des Vegetaux: Revue de La Protection des Plantes

č.722(2019)

20190321
Obilnářské listy: časopis pro agronomy nejen s obilnářskými informacemi

roč.27:č.1(2019)

20190320
Agrar Post: Unabhängige österreichische Zeitschrift

roč.95:č.1-3(2019)

20190320
Agrospoj: Informační týdeník pro podnikatele

roč.30:č.12(2019)

20190320
Plant Protection Science = Ochrana rostlin

roč.55:č.2(2019)

20190320
Asian-Australasian journal of animal sciences: official journal of the Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP)

roč.32:č.3(2019)

20190320
Poľnohospodársky rok: dvojtýždenník rád a informácií pre poľnohospodárov

roč.27:č.3(2019)

20190320
Blick ins Land: Grösste Landwirtschaftszeitung Österreichs

roč.54:č.2(2019)

20190320
Rastenievadni nauki = Plant science

roč.55:č.4(2018)

20190320
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding = Genetika a šlechtění

roč.55:č.1(2019)

20190320
Czech journal of food sciences = Potravinářské vědy

roč.37:č.1(2019)

20190320
Goat journal

roč.97:č.2(2019)

20190320
Deutsche Lebensmittel-Rundschau :

roč.115:č.3(2019)

20190320
Food Business News

roč.14:č.26(2018)

20190320
Forstzeitung: Magazin für Wald, Forstwirtschaft und Landschaft, Forsttechnik, Wildbach- und Lawinenverbauung, Jagdwirtschaft

roč.130:č.3(2019)

20190320
Vetted

roč.114:č.2(2019)

20190320
Gemüse: Spezialblatt für den Feld- und Intensivgemüsebau

roč.55:příl k č.3(2019) Monitoring report 2019

20190320
Zemědělská ekonomika = Agricultural economics: mezinárodní vědecký časopis vydávaný z pověření České akademie zemědělských věd a s podporou Ministerstva zemědělství České republiky

roč.65:č.2(2019)

20190320
Horticulture Week

roč.2019:č.3(2019)

20190320
Počvoznanie, agrochimija i ekologija = Soil science agrochemistry and ecology

roč.52:č.3(2018)

20190320
Ikonomika i upravlenie na selskoto stopanstvo = Agricultural Economics and Management

roč.63:č.3(2018)

20190320
Životnovadni nauki = Journal of Animal Science

roč.55:č.2(2018)

20190320
Journal of forest science

roč.65:č.2(2019)

20190320
Květy olejnin: čtrnáctideník Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin

roč.24:č.3(2019)

20190320
Landwirtschaft: Fachzeitschrift für die Gesamtinteressen der Land- und Forstwirtschaft: Mitteilungsblatt der Landwirtschaftskammer für Niederösterreich und Wien, sämtlicher ihr angeschlossenen Fachverbände und der niederösterreichischen g

roč.2019:č.3(2019)

20190320
Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro cukrovarnictví a cukrovinkářství

roč.135:č.3(2019)

20190320
Milling and baking news

roč.97:č.25(2019)

20190320
Mlynářské noviny: Zpravodaj pro členy Svazu průmyslových mlýnů České republiky a jejich zaměstnance

roč.30:č.1(2019)

20190318
National Hog Farmer

roč.64:č.2(2019)

20190318
Agrarforschung Schweiz

roč.2019:č.3(2019)

20190318
Polish journal of food and nutrition sciences /Polish Academy of Sciences

roč.69:č.1(2019)

20190318
Polish journal of veterinary sciences /Polish Academy of Sciences, Committee of Veterinary Sciences

roč.21:č.4(2018)

20190318
Biocycle: journal of composting and recycling

roč.60:č.2(2019)

20190318
Recherche agronomique suisse

roč.2019:č.3(2019)

20190318
Soil science

roč.183:č.4(2018)

20190318
DZZ Die Zuckerrüben Zeitung: Mitteilungsblatt Deutscher Rübenanbauverbände

roč.55:č.2(2019)

20190318
Dairy foods

roč.120:č.2(2019)

20190318
Top crop manager: western / eastern Canada's magazine of crop production and technology

roč.45:č.3(2019)

20190318
Farmers Weekly

roč.170:č.25(2019)

20190318
Veterinářství: odborný a stavovský měsíčník

roč.69:č.3(2019)

20190318
Polish journal of soil science /Polish Academy of Sciences, Committe of Soil Science and Agricultural Chemistry

vol.51:no.1(2018)

20190318
Zpravodaj ČSCHMS: časopis Českého svazu chovatelů masného skotu Praha

roč.26:č.1(2019)

20190318
Zvěrokruh: časopis Komory veterinárních lékařů České republiky

roč.26:č.3(2019)

20190318
Journal of Plant Protection Research

roč.58:č.4(2018)

20190318
Krmivářství = Krmivárstvo: mezinárodní odborný časopis zaměřený na výživu zvířat a veterinární medicínu

roč.23:č.2(2019) + Kompletní program konzervace

20190318
Mitteilungen des Obstbauversuchsringes des Alten Landes

roč.74:č.3(2019)

20190318
Pest management professional

roč.87:č.2(2019)

20190315
Statistika: ekonomicko-statistický časopis

roč.98:č.4(2018)

20190315
Feedstuffs: Weekly newspaper for agribusiness

roč.91:č.2(2019)

20190315
Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute

roč.17:č.4(2018)

20190314