Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Agrospoj: Informační týdeník pro podnikatele

roč.32:č.2(2021)

20210113
Aqua viva: die Zeitschrift für Gewässerschutz /Aqua Viva - Rheinaubund

roč.62:č.4(2020)

20210113
Enzymologia

roč.33(1967)

20210113
Czech journal of food sciences = Potravinářské vědy

roč.38:č.6(2020)

20210113
Urbanismus a územní rozvoj: Bulletin pro územní plánování, urbanismus, stavebně správní praxi a životní prostředí

roč.23:č.5(2020)

20210113
Farmář: magazín pro moderní farmu

roč.27:č.1(2021)

20210113
Veterinární medicína = Veterinary Medicine - Czech: Mezinárodní vědecký časopis vydávaný z pověření České akademie zemědělských věd a s podporou Ministerstva zemědělství České republiky

roč.65:č.12(2020)

20210113
Gemüse: Spezialblatt für den Feld- und Intensivgemüsebau

roč.57:č.1(2021)

20210113
Zemědělská ekonomika = Agricultural economics: mezinárodní vědecký časopis vydávaný z pověření České akademie zemědělských věd a s podporou Ministerstva zemědělství České republiky

roč.66:č.12(2020)

20210113
JIRCAS newsletter for international collaboration /

č.88(2020)

20210113
Journal of forest science

roč.66:č.12(2020)

20210113
Mlynářské noviny: Zpravodaj pro členy Svazu průmyslových mlýnů České republiky a jejich zaměstnance

roč.31:č.4(2020)

20210112
Náš chov: obrázkový čtrnáctideník: list zájmů živočišné výroby: věstník zemských svazů chovatelů hospodářského zvířectva v Praze a v Brně

roč.81:č.1(2021)

20210112
Agronom: samostatná příloha časopisu Úroda

roč.16:č.1(2021)

20210112
Preslia = Preslia: Časopis České botanické společnosti

roč.92:č.4(2020)

20210112
D Test: časopis pro spotřebitele

roč.28:č.1(2021)

20210112
Neue Konditorei

roč.37(1968)

20210112
Farmers Weekly

roč.174:č.14(2021)

20210112
Folia veterinaria

roč.64:č.4(2020)

20210112
Infovet: veterinársky odborno-informačný časopis

roč.27:č.5(2020)

20210112
Japan Agriculture Research Quarterly: JARQ

roč.54:č.3(2020)

20210112
Krkonoše - Jizerské hory: měsíčník o přírodě a lidech

roč.54:č.1(2021)

20210112
Mechanizace zemědělství = Mechanizácia poľnohospodárstva: odborný časopis pro mechanizaci, stavby a meliorace

roč.71:č.1(2021)

20210112
Fischwaren und Feinkostindustrie

roč.35(1963)

20210111
British Poultry Science: International journal

roč.61:č.3(2020)

20210111
Sbírka zákonů České republiky

roč.2020:č.248(2020)

20210111
hokus ez

roč.69:č.1(2021)

20210111
Goat journal

roč.99:č.1(2021)

20210111
Svět myslivosti: měsíčník pro myslivce a přátele přírody

roč.22:č.1(2021)

20210111
Chov skotu

roč.18:č.1(2021)

20210111
Food Technology

roč.74:č.12(2020)

20210111
Úroda = Pôda a úroda: Časopis pro rostlinnou produkci

roč.69:č.1(2021)

20210111
Land economics: a quarterly journal devoted to the study of economics and social institutions: a quarterly journal of planning housing and public utilities

roč.96:č.4(2020)

20210111
Výzkum v chovu skotu

roč.62:č.4(2020)

20210108
Australian food manufacture

roč.34(1964)

20210108
Poľnohospodársky rok: dvojtýždenník rád a informácií pre poľnohospodárov

roč.28:č.12(2020)

20210107
Landwirtschaft: Fachzeitschrift für die Gesamtinteressen der Land- und Forstwirtschaft: Mitteilungsblatt der Landwirtschaftskammer für Niederösterreich und Wien, sämtlicher ihr angeschlossenen Fachverbände und der niederösterreichischen g

roč.2020:č.12(2020)

20210107
American vegetable grower

roč.68:č.12(2020)

20210106
Animal Science Papers and Reports

roč.38:č.3(2020)

20210106
Bioprospect: Bulletin Biotechnologických společností v České republice a Slovenské republice

roč.30:č.4(2020)

20210106
Botanical Review

roč.86:č.3-4(2020)

20210106
Chovatel: odborně zájmový měsíčník Českého svazu chovatelů

roč.60:č.1(2021)

20210106
DLG Mitteilungen: Agrarmanagement. Trends und Perspektiven

roč.2021:č.1(2021)+všitá příl Landwirtschaft

20210106
Die Fleischwirtschaft

roč.100:č.11(2020)

20210106
Environment: science and policy for sustainable development

roč.62:č.6(2020)

20210106
Ernährung = Nutrition: Austrian Journal for Science, Technology, Law and Economy: Österreichische Zeitschrift für Wissenschaft, Technik, Recht und Wirtschaft

roč.44:č.5-6(2020)

20210106
European journal of agronomy

roč.122(2021)

20210106
Fertilizer International: Journal of the world fertilizer industry

vol.2020:n.499(2020)

20210106
Fleischwirtschaft International: Journal for Meat Production and Meat Processing

roč.35:příl k č.4(2020) Slaughterhouse Report 2020

20210106
Forstzeitung: Magazin für Wald, Forstwirtschaft und Landschaft, Forsttechnik, Wildbach- und Lawinenverbauung, Jagdwirtschaft

roč.131:č.11(2020)

20210106