Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Veterinářství: odborný a stavovský měsíčník

roč.70:č.3(2020)

20200401
Včelařství: odborný časopis pro včelařství

roč.73:č.4(2020)

20200401
AMA: Agricultural mechanization in Asia, Africa and Latin America

roč.50:č.4(2019)

20200311
Agrospoj: Informační týdeník pro podnikatele

roč.31:č.11(2020)

20200311
Polish journal of food and nutrition sciences /Polish Academy of Sciences

roč.70:č.1(2020)

20200311
Seed world

roč.158:č.February(2020)

20200311
Statistika & my

roč.10:č.2(2020)

20200311
Sugar Journal

roč.82:č.9(2020)

20200311
Svět balení: packaging magazine for Czech & Slovak market

roč.2020:č.1-3(2020) /č.106

20200311
Ernährung = Nutrition: Austrian Journal for Science, Technology, Law and Economy: Österreichische Zeitschrift für Wissenschaft, Technik, Recht und Wirtschaft

roč.44:č.1(2020)

20200311
European review of agricultural economics

roč.46:č.5(2019)

20200311
Veterinární medicína = Veterinary Medicine - Czech: Mezinárodní vědecký časopis vydávaný z pověření České akademie zemědělských věd a s podporou Ministerstva zemědělství České republiky

roč.65:č.2(2020)

20200311
Food Business News

roč.15:č.26(2020)

20200311
Zahrada - park - krajina: odborný časopis oboru sadovnictví a krajinářství

roč.30:č.1(2020)

20200311
Journal of the American Veterinary Medical Association

roč.256:č.5(2020)

20200311
Lesnická práce: časopis vydávaný Čs.maticí lesnickou a věnovaný lesnické vědě a praxi

roč.99:č.3(2020)

20200311
Mechanizace zemědělství = Mechanizácia poľnohospodárstva: odborný časopis pro mechanizaci, stavby a meliorace

roč.70:č.3(2020)

20200311
Soil science and plant nutrition

roč.65:č.6(2019)

20200310
Terra = Drevársko-lesnícky mesačnik = Dřevařsko-lesnický měsíčník: Informační a inzertní servis pro rozvoj lesnictví, dřevařství a truhlářství v ČR a SR

roč.2020:č.3(2020)

20200310
Náš chov: obrázkový čtrnáctideník: list zájmů živočišné výroby: věstník zemských svazů chovatelů hospodářského zvířectva v Praze a v Brně

roč.80:č.3(2020)

20200306
Agronom: samostatná příloha časopisu Úroda

roč.15:č.3(2020)

20200306
Plant, soil and environment

roč.66:č.2(2020)

20200306
Potravinářský zpravodaj: list Potravinářské komory České republiky

roč.20:č.2(2020)

20200306
Schweizer Archiv für Tierheilkunde

roč.161:č.12(2019)

20200306
Včelár: odborný časopis pre včelárov

roč.94:č.3(2020)

20200306
hokus ez

roč.68:č.3(2020)

20200306
Czech journal of animal science

roč.65:č.2(2020)

20200306
Czech journal of food sciences = Potravinářské vědy

roč.38:č.1(2020)

20200306
Fertilizer International: Journal of the world fertilizer industry

vol.2020:n.494(2020)

20200306
Zemědělská ekonomika = Agricultural economics: mezinárodní vědecký časopis vydávaný z pověření České akademie zemědělských věd a s podporou Ministerstva zemědělství České republiky

roč.66:č.2(2020)

20200306
Úroda = Pôda a úroda: Časopis pro rostlinnou produkci

roč.68:č.3(2020)

20200306
Journal of forest science

roč.66:č.2(2020)

20200306
Koně: časopis chovatelů koní

roč.24:č.1(2020)

20200306
Mlékařské listy

roč.31:č.1/178(2020)

20200305
National Hog Farmer

roč.65:č.2(2020)

20200305
Pekař, cukrář: odborný časopis pro pekaře a cukráře

roč.30:č.2(2020)

20200305
Food Technology

roč.74:č.2(2020)

20200305
Zpravodaj AGRObase: Informační noviny Agrární komory České republiky

roč.2020:č.2(2020)+všitá příloha:Žijeme na venkově

20200305
International dairy magazine :

roč.2020:č.2(2020)

20200305
Bakers journal: voice of the Canadian baking industry

roč.80:č.2(2020)

20200304
Acta Universitatis agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně: Res Publica Bohemica

roč.67:č.6(2019)

20200303
Obilnářské listy: časopis pro agronomy nejen s obilnářskými informacemi

roč.28:č.1(2020)

20200303
Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute

roč.18:č.4(2019)

20200303
Silva bohemica = Český les: celostátní měsíčník pro lesníky, myslivce a přátele lesa

roč.30:č.JARO(2020)

20200303
DLG Mitteilungen: Agrarmanagement. Trends und Perspektiven

roč.2020:příl k č.3(2020) RAPS kompakt 2020

20200303
Syninfo: měsíčník společnosti Syngenta

roč.2020:č.1-3(2020)

20200303
Český rybář: magazín sportovního rybolovu

roč.23:č.3(2020)

20200303
Journal of landscape management

roč.10:č.2(2019)

20200303
Molkerei-Industrie :

roč.2020:č.2(2020)

20200228
Canadian Veterinary Journal = Revue vétérinaire canadienne

roč.60:č.12(2019)

20200228