Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Chovatel: odborně zájmový měsíčník Českého svazu chovatelů

roč.57:č.2(2018)

20180205
Seed world

roč.156:č.January(2018)

20180205
Critical Reviews in Food Science and Nutrition

roč.57:č.16-18(2017)

20180205
D Test: časopis pro spotřebitele

roč.2018:č.2(2018)

20180205
Wood research

roč 62:č.6(2017)

20180205
Zemědělská ekonomika = Agricultural economics: mezinárodní vědecký časopis vydávaný z pověření České akademie zemědělských věd a s podporou Ministerstva zemědělství České republiky

roč.64:č.1(2018)

20180205
Zemědělská škola: celostátní časopis pro zemědělské, lesnické a potravinářské školy a školní hospodářství

roč.80:č.5(2018)

20180205
Journal of phytopathology = Phytopathologische Zeitschrift

roč.166:č.2(2018)

20180205
Mechanizace zemědělství = Mechanizácia poľnohospodárstva: odborný časopis pro mechanizaci, stavby a meliorace

roč.68:č.2(2018)

20180205
Myslivost: stráž myslivosti: časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody

roč.66: příloha k č.2(2018) Malá myslivost 1

20180201
Pekař, cukrář: odborný časopis pro pekaře a cukráře

roč.28:č.1(2018)

20180131
Pes přítel člověka: časopis pro chov a výcvik psů všech plemen

roč.63:č.2(2018)

20180131
Czech cooperator

roč.2017:č.1(2017)

20180131
Agrární obzor: moravský čtrnáctideník: informace ze zemědělství, zpracovatelského průmyslu a potravinářství

roč.23:č.1(2018)

20180131
Plant Pathology

roč.67:č.2(2018)

20180131
Sociologia ruralis: journal of the European Society for Rural Sociology

roč.58:č.1(2018)

20180131
Statistika & my

roč.8:č.1(2018)

20180131
Svět potravin: podporováno Potravinářskou komorou ČR

roč.2018:č.2(2018)

20180131
Terra = Drevársko-lesnícky mesačnik = Dřevařsko-lesnický měsíčník: Informační a inzertní servis pro rozvoj lesnictví, dřevařství a truhlářství v ČR a SR

roč.2018:č.1-2(2018)

20180131
Transboundary and emerging diseases

roč.65:č.1(2018)

20180131
Fauna: Inzertní a informační časopis pro chovatele

roč.2018:č.2(2018)

20180131
Horticulture Week

roč.2018:č.1(2018)

20180131
Zoonoses and public health

roč.65:č.1(2018)

20180131
Jezdectví: Měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní

roč.66:č.2(2018)

20180131
Český rybář: magazín sportovního rybolovu

roč.21:č.2(2018)

20180131
Květy olejnin: čtrnáctideník Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin

roč.23:č.1(2018)

20180131
Plant Protection Science = Ochrana rostlin

roč.54:č.1(2018)

20180130
hokus ez

roč.66:č.1(2018)

20180130
Soil science

roč.182:č.7(2017)

20180130
DLG Mitteilungen: Agrarmanagement. Trends und Perspektiven

roč.2018:č.2(2018)

20180130
Veterinární medicína = Veterinary Medicine - Czech: Mezinárodní vědecký časopis vydávaný z pověření České akademie zemědělských věd a s podporou Ministerstva zemědělství České republiky

roč.63:č.1(2018)

20180130
Úroda = Pôda a úroda: Časopis pro rostlinnou produkci

roč.66:č.1(2018)

20180130
Journal of pest science

roč.91:č.1(2018)

20180130
British Friesian Journal

roč.21(1939)

20180129
Svět koní: časopis pro všechny velké a malé milovníky koní

roč.2018:č.1(2018)

20180129
AMA: Agricultural mechanization in Asia, Africa and Latin America

roč.48:č.4(2017)

20180129
Pest management professional

roč.85:č.12(2017)

20180129
Brauindustrie = Brewing Industry: Magazin für Management, Braupraxis, Markttrends, Technologie, Technik, Verpackung, Logistik, Marketing

roč.103:č.1(2018)

20180129
Včelár: odborný časopis pre včelárov

roč.92:č.1(2018)

20180129
DZZ Die Zuckerrüben Zeitung: Mitteilungsblatt Deutscher Rübenanbauverbände

roč.54:č.1(2018)

20180129
Životné prostredie: revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia

roč.51:č.4(2017)

20180129
Floristika: odborný časopis pro floristy a květináře

roč.21:č.1(2018)

20180129
Ekológia = Ecology: časopis pre ekologické problémy biosféry

roč.36:č.4(2017)

20180129
Výživa a potraviny

roč.73:č.1(2018)

20180129
Včelařství: odborný časopis pro včelařství

roč.71:č.2(2018)

20180129
Getränkeindustrie = Beverage Industry

roč.72:č.1(2018)

20180129
Milchpraxis: Fachzeitschrift für Milcherzeuger und Rindermäster

roč.2017:č.4(2017)

20180129
Moderní rostlinná výroba :

roč.2018:č.1(2018)

20180126
Pivo, Bier & Ale: měsíčník o kvalitě, tradici a rozmanitosti

roč.8:č.71(2018)

20180126
Zahrádkář: rádce ovocnářů, zelinářů, květinářů, vinařů a ostatních pěstitelů

roč.50:č.2(2018)

20180126