VTEI. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace

Systémové číslo
000097202
ISSN
0322-8916
Tiráž
Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigua Masaryka, 1959-
Resumé

Výsledky základního a aplikovaného výzkumu v oblasti hydrologie, hydrauliky a hydrotechniky, technologie úpravy vody a čištění odpadních vod; informace z oblastí ochrany a užívání vodních zdrojů, jakosti podzemních a povrchových vod, legislativy a ekonomiky vodního hospodářství, techniky, informatiky...

Periodicita
Periodicita není známa
Poslední číslo - datum
12.02.2019
Exempláře
Exemplář
00001
Status
Prezenčně do volného výběru
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/1 Dorazilo 20.02.2018 09.02.2016
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/2 Dorazilo 20.04.2018 08.04.2016
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/3 Dorazilo 20.06.2018 09.06.2016
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/4 Dorazilo 20.08.2018 05.08.2016
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/5 Dorazilo 21.10.2018 11.10.2016
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/6 Dorazilo 21.12.2018 13.12.2016
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
61/1 Dorazilo 20.02.2019 10.02.2017
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
61/2 Očekáváno 20.04.2019 11.04.2017
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
61/3 Očekáváno 20.06.2019 15.06.2017
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
61/4 Očekáváno 20.08.2019 08.08.2017
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
61/5 Očekáváno 21.10.2019 13.10.2017
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
61/6 Očekáváno 21.12.2019 12.12.2017
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
59/6 Dorazilo 21.12.2017 14.11.2017
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
59/6 Dorazilo 21.12.2017 14.11.2017
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/1 Dorazilo 20.02.2018 14.02.2018
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/2 Dorazilo 20.04.2018 11.04.2018
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/3 Dorazilo 20.06.2018 13.06.2018
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/4 Dorazilo 20.08.2018 09.08.2018
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/5 Dorazilo 21.10.2018 10.10.2018
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/6 Očekáváno 21.12.2018
Exemplář
00002
Status
Prezenčně do volného výběru
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/1 Dorazilo 20.02.2018 09.02.2016
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/2 Dorazilo 20.04.2018 08.04.2016
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/3 Dorazilo 20.06.2018 09.06.2016
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/4 Dorazilo 20.08.2018 05.08.2016
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/5 Dorazilo 21.10.2018 11.10.2016
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/6 Dorazilo 21.12.2018 12.12.2016
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
61/1 Dorazilo 20.02.2019 10.02.2017
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
61/2 Očekáváno 20.04.2019 11.04.2017
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
61/3 Očekáváno 20.06.2019 15.06.2017
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
61/4 Očekáváno 20.08.2019 08.08.2017
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
61/5 Očekáváno 21.10.2019 13.10.2017
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
61/6 Očekáváno 21.12.2019 15.12.2017
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/1 Dorazilo 20.02.2018 14.02.2018
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/2 Dorazilo 20.04.2018 11.04.2018
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/3 Dorazilo 20.06.2018 13.06.2018
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/4 Dorazilo 20.08.2018 09.08.2018
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/5 Dorazilo 21.10.2018 10.10.2018
ročník
číslo
stavočekávánodorazilo
60/6 Očekáváno 21.12.2018