Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Ekonom: Týdeník Hospodářských novin

roč.62:č.19(2018)

20180514
Trojský koník: Časopis pražské ZOO

roč.19:č.1(2018)

20180514
Farmář: magazín pro moderní farmu

roč.24:č.5(2018)

20180514
Fauna: Inzertní a informační časopis pro chovatele

roč.2018:č.5(2018)

20180514
Fleischerei-Technik: FT ; Ausstattung und Technologie für die Fleischbranche = Meat technology: equipment and technology for the meat business

roč.34:Special Issue, April(2018)

20180514
Floristika: odborný časopis pro floristy a květináře

roč.21:č.3(2018)

20180514
Gemüse: Spezialblatt für den Feld- und Intensivgemüsebau

roč.54:č.5(2018)

20180514
HortScience: Publication of the American Society for Horticultural Science

roč.53:č.3(2018)

20180514
Hygiena: časopis pro ochranu a podporu zdraví

roč.63:č.1(2018)

20180514
Mitteilungen des Obstbauversuchsringes des Alten Landes

roč.73:č.5(2018)

20180514
Moločnoje i mjasnoje skotovodstvo

roč.2018:č.1(2018)

20180510
Acta veterinaria Brno

roč.87:č.1(2018)

20180510
Biologija = Biologia = Biology

roč.63:č.4(2017)

20180510
Schweizer Archiv für Tierheilkunde

roč.160:č.5(2018)

20180510
Scottish forestry: journal of the Royal Scottish Forestry Society

roč.72:č.1(2018)

20180510
DMW - Die Milchwirtschaft: Fachzeitschrift für die deutsche, österreichische und schweizerische Milch- und Lebensmittelwirtschaft

roč.9:č.9(2018)

20180510
Dairy Industries International

roč.83:č.4(2018)

20180510
Syninfo: měsíčník společnosti Syngenta

roč.2018:č.3-4(2018)

20180510
Veterinary Pathology: Official Publication of the American College of Veterinary Pathologists

roč.55:č.2(2018)

20180510
Moderní obec: měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj

roč.24:č.5(2018)

20180509
Náš chov: obrázkový čtrnáctideník: list zájmů živočišné výroby: věstník zemských svazů chovatelů hospodářského zvířectva v Praze a v Brně

roč.78:č.5(2018)

20180509
Odpadové fórum: odborný časopis pro vše, co souvisí s odpady

roč.19:č.5(2018)

20180509
Pest Management Science

roč.74:č.5(2018)

20180509
Agronom: samostatná příloha časopisu Úroda

roč.13:č.5(2018)

20180509
DLG Mitteilungen: Agrarmanagement. Trends und Perspektiven

roč.2018:č.5(2018)

20180509
DLG Test Landwirtschaft /Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft

roč.2018:č.2(2018)

20180509
Sorbifolia

roč.49:č.1(2018)

20180509
Svět myslivosti: měsíčník pro myslivce a přátele přírody

roč.19:č.5(2018)

20180509
Terra = Drevársko-lesnícky mesačnik = Dřevařsko-lesnický měsíčník: Informační a inzertní servis pro rozvoj lesnictví, dřevařství a truhlářství v ČR a SR

roč.2018:č.5(2018)

20180509
Equine veterinary journal: official journal of the British Equine Veterinary Association

roč.50:č.3(2018)

20180509
European review of agricultural economics

roč.45:č.2(2018)

20180509
Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance

roč.68:č.2(2018)

20180509
Journal of nutrition: official publication of the American Institute of Nutrition

roč.148:č.3(2018)

20180509
Journal of the American Veterinary Medical Association

roč.252:č.7(2018)

20180509
Lesnická práce: časopis vydávaný Čs.maticí lesnickou a věnovaný lesnické vědě a praxi

roč.97:č.5(2018)

20180509
Mechanizace zemědělství = Mechanizácia poľnohospodárstva: odborný časopis pro mechanizaci, stavby a meliorace

roč.68:č.5(2018)

20180509
Plant and Soil

vol.424:n.1-2(2018)

20180504
Svět balení: packaging magazine for Czech & Slovak market

roč.2018:č.3-4(2018)

20180504
Trzoda chlewna: Ogólnopolskie czasopismo specjalistyczne dla producentów świń

roč.56:č.4(2018)

20180504
Journal of horticultural science & biotechnology

roč.93:č.3(2018)

20180504
Pest management professional

roč.86:č.3(2018)

20180503
Phytopathology: international journal of the American phytopathological society

roč.108:č.4(2018)

20180503
Plant disease

roč.102:č.4(2018)

20180503
Top Agrar: Magazin für moderne Landwirtschaft

roč.2018:č.5(2018)

20180503
Vitis

roč.57:č.1(2018)

20180503
Journal of plant nutrition and soil science = Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde

roč.181:č.1(2018)

20180503
Leśne Prace Badawcze = Forest research papers

roč.79:č.1(2018)

20180503
Myslivost: stráž myslivosti: časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody

roč.66:č.5(2018)

20180502
Biologia plantarum

roč.62:č.2(2018)

20180502
Chovatel: odborně zájmový měsíčník Českého svazu chovatelů

roč.57:č.5(2018)

20180502