Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Agricultural economics: the journal of the International Association of Agricultural Economists

roč.49:č.4(2018)

20180803
Revue forestiere française

roč.69:č.6(2017)

20180803
SUS Schweinezucht und Schweinemast

roč.65:č.4(2018)

20180803
Fertilizer International: Journal of the world fertilizer industry

vol.2018:n.485(2018)

20180803
Folia forestalia Polonica.

roč.60:č.2(2018)

20180803
Food Business News

roč.14:č.10(2018)

20180803
Infovet: veterinársky odborno-informačný časopis

roč.25:č.3(2018)

20180803
Mechanizace zemědělství = Mechanizácia poľnohospodárstva: odborný časopis pro mechanizaci, stavby a meliorace

roč.68:č.8(2018)

20180803
Naše příroda

roč.11:č.4(2018)

20180802
Potravinářský zpravodaj: list Potravinářské komory České republiky

roč.19:č.Speciál(2018)

20180802
D Test: časopis pro spotřebitele

roč.2018:č.8(2018)

20180802
Ekonom: Týdeník Hospodářských novin

roč.62:č.31-32(2018)

20180802
Fauna: Inzertní a informační časopis pro chovatele

roč.2018:č.8(2018)

20180802
Pest Management Science

roč.74:č.8(2018)

20180801
American Journal of Veterinary Research

roč.79:č.7(2018)

20180801
Phytopathology: international journal of the American phytopathological society

roč.108:č.7(2018)

20180801
Animal: an international journal of animal bioscience

roč.12:č.8(2018)

20180801
Plant disease

roč.102:č.7(2018)

20180801
Prepared Foods: development trends & technologies for formulators & marketers

roč.187:č.7(2018)

20180801
DMW - Die Milchwirtschaft: Fachzeitschrift für die deutsche, österreichische und schweizerische Milch- und Lebensmittelwirtschaft

roč.9:č.15(2018)

20180801
Feedstuffs: Weekly newspaper for agribusiness

roč.90:č.7(2018)

20180801
Food Technology

roč.72:č.7(2018)

20180801
Journal of animal breeding and genetics = Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie

roč.135:č.4(2018)

20180801
Milling and baking news

roč.97:č.9(2018)

20180801
Myslivost: stráž myslivosti: časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody

roč.66:č.8(2018)

20180730
Agrarforschung Schweiz

roč.2018:č.7-8(2018)

20180730
Recherche agronomique suisse

roč.2018:č.7-8(2018)

20180730
DLG Mitteilungen: Agrarmanagement. Trends und Perspektiven

roč.2018:č.8(2018)

20180730
DZZ Die Zuckerrüben Zeitung: Mitteilungsblatt Deutscher Rübenanbauverbände

roč.54:č.4(2018)

20180730
Die Fleischwirtschaft

roč.98:č.7(2018)+LZ Strategietag Qualitat (volný složený list)

20180730
Top Agrar: Magazin für moderne Landwirtschaft

roč.2018:č.8(2018)

20180730
Trzoda chlewna: Ogólnopolskie czasopismo specjalistyczne dla producentów świń

roč.56:č.7(2018)

20180730
Vinařský obzor: Odborný časopis pro vinohradnictví a vinařství

roč.111:č.7-8(2018)

20180730
Flüssiges Obst: Fachzeitschrift der Fruchtsaft-, Gemüsesaft und Fruchtwein-Industrie

roč.85:č.7(2018)

20180730
Hygiena: časopis pro ochranu a podporu zdraví

roč.63:č.2(2018)

20180730
Journal of nutrition: official publication of the American Institute of Nutrition

roč.148:č. 6S(2018) Supplement: Biomarkers of nutrition for Development, Part 5

20180730
Journal of phytopathology = Phytopathologische Zeitschrift

roč.166:č.7-8(2018)

20180730
Moderní rostlinná výroba :

roč.2018:č.3(2018)

20180727
National Hog Farmer

roč.63:č.7(2018)

20180727
Rybářství

roč.2018:č.8(2018)

20180727
Sociologia ruralis: journal of the European Society for Rural Sociology

roč.58:č.3(2018)

20180727
Transboundary and emerging diseases

roč.65:č.4(2018)

20180727
European review of agricultural economics

roč.45:č.3(2018)

20180727
Folia veterinaria

roč.62:č.2(2018)

20180727
Včelařství: odborný časopis pro včelařství

roč.71:č.8(2018)

20180727
Zahrádkář: rádce ovocnářů, zelinářů, květinářů, vinařů a ostatních pěstitelů

roč.50:č.8(2018)

20180727
In Practice: Journal of Veterinary Postgraduate Clinical Study

roč.40:č.6(2018)

20180727
Journal of Small Animal Practice: JSAP

roč.59:č.7(2018)

20180727
Agrární obzor: moravský čtrnáctideník: informace ze zemědělství, zpracovatelského průmyslu a potravinářství

roč.23:č.7(2018)

20180726
RAPS: Fachzeitschrift über Öl- und Eiweisspflanzen

roč.36:příl k č.3(2018) Rapshit

20180726