Nejnovější čísla

Poslední evidované číslo Datum zaevidování
Acta horticulturae et regiotecturae: The Scientifical Journal for Horticulture, Landscape Engineering, Architecture and Ecology: Vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inžinierstvo, architektúru a ekológiu

roč.20:č.1(2017)

20170822
Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology

roč.67:č.1(2017)

20170814
Indian Journal of Agricultural Sciences

roč.87:č.7(2017)

20170810
Carpathian journal of food science and technology /North University of Baia Mare, Chemistry-Biology Department

roč.9:č.1(2017)

20170804
Animal welfare: the UFAW journal /Universities Federation for Animal Welfare

roč.26:č.3-4(2017)

20170801
Rivista di economia agraria: studi di economia agraria, politica agraria, sociologia rurale /Istituto Nazionale di Economia Agraria

roč.71:č.3(2016)

20170724
Food & feed research /Institute for Food Technology in Novi Sad

roč.44:č.1(2017)

20170718
Candollea

roč.72:č.1-2(2017)

20170717
Verhandlungen der Forst-Section für Mähren und Schlesien

1888

20170711
Sadjar in vrtnar: list za pospeševanje sadjarstva in vrtnarstva

roč.28(1941)

20170622
Krása našeho domova: věstník Svazu českých okrašlovacích spolků v království Českém

roč.17(59):č.1-2(2017)

20170621
Polish botanical journal

roč.61:č.2(2016)

20170612
Annual Report of the Department of the Agriculture of the Province of Saskatchewan

roč.42(1947)

20170607
Úspěch ve stáji: Odborný časopis po moderní chov zvířat a výživu

Speicální vydání - Skot: č.1(2017)

20170605
Knihovna

roč.28:č.1-2(2017)

20170605
Ekspress-informacija.Sel'skochozjajstvennaja nauka i praktika

č.21(1966)

20170602
Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research

roč.62:č.1(2017)

20170601
Revista Română de medicină veterinară.$$nSerie nouă /Asociaţia generală a medicilor veterinari din România

roč.27:č.1(2017)

20170530
Allgemeine land- und forstwirthschaftliche Zeitung

roč.12(1862)

20170530
Food Reviews International: Production, Processing, Acceptance, Nutrition & Health

roč.33:č.4-6(2017)

20170525
Biological abstracts

roč.90:č.12(1990)

20170525
Chovatelské listy

roč.17:č.1(2017)

20170523
Výzkum v chovu skotu

roč.59:č.1(2017)

20170518
Moderní živočišná výroba: pravidelná vkládaná příloha Zemědělského týdeníku

roč.20:č.1-2(2017)

20170509
South-western journal of horticulture, biology and environment: a journal of the University of Craiova, Faculty of Agriculture and Horticulture

roč.7:č.1-2(2016)

20170504
Environment: science and policy for sustainable development

roč.59:č.1-6(2017)

20170428
Revue suisse de viticulture, arboriculture, horticulture

vol.49:no.2(2017)

20170425
Życie Gospodarcze

roč.11:č.11-25(1956)

20170424
Folia veterinaria

roč.61:č.1-4(2017)

20170412
Journal of the American Chemical Society

roč.109:č.12-14(1987)

20170404
AMA: Agricultural mechanization in Asia, Africa and Latin America

roč.48:č.1-4(2017)

20170331
Food industries

roč.22:č.4-12(1950)

20170329
All about feed: international magazine on animal nutrition, processing and feed management

roč.25:č.1-10(2017)+příl.

20170327
Bibliography of agriculture: data provided by the National Agricultural Library

roč.35:č.12(1971)

20170324
Selskostopanska technika = Agricultural Engineering

roč.52:č.3-4(2015)

20170315
Chemické listy pro vědu a průmysl

roč.47:č.7-12(1953)

20170302
Forstliche Rundschau: Berichte über die gesamte forstliche Literatur des In- und Auslandes

roč.15-16(1943-1944)

20170302
Agriculture romande

roč.5(1966)

20170301
Studia dipterologica: Zeitschrift für Taxonomie, Systematik, Ökologie und Faunistik der Zweiflügler (Diptera)

roč.22:č.1(2015)

20170227
Mjasnaja industrija

č.9-12(2016)

20170223
Biedermann's Zentralblatt für Agrikulturchemie und rationellen Landwirtschaftsbetrieb

roč.55(1926)

20170222
Mitteilungen über Weinbau und Kellerwirtschaft des österreichischen Reichs-Weinbau-Vereines

1913

20170216
Věda a život: revue moderního čtenáře

roč.29:č.7-12(1984)

20170214
Le Magazine de Coop de France :

roč.2017:č.16(2017)

20170214
Entomologische Nachrichten und Berichte

roč.60:č.1-4(2016)

20170210
Demografie: revue pro výzkum populačního vývoje

roč.58:č.4(2016)

20170209
Weed Abstracts

roč.38(1989)

20170207
Bauern-Echo . Tages-Zeitung der Demokratischen Bauernpartei Deutschlands.$$nAusgabe A,Potsdam, Berlin, Cottbus, Frankfurt/O

roč.26:č.78-149(1973)

20170206
Weed technology: journal of the Weed Science Society of America

roč.30:č.4(2016)

20170130
Gemeinnützige Wochenschrift: Organ für die Interessen der Technik, des Handels, der Landwirthschaft und der Armenpflege

roč.30(1880)

20170119