Periodika

Review of world economics = Weltwirtschaftliches Archiv
Revista Română de medicină veterinară.$$nSerie nouă /Asociaţia generală a medicilor veterinari din România
Revue forestiere française
Revue suisse de viticulture, arboriculture, horticulture
Rivista di economia agraria: studi di economia agraria, politica agraria, sociologia rurale /Istituto Nazionale di Economia Agraria
Roczniki nauk rolniczych.$$nSeria B,Zootechniczna = Annaly seľskochozjajstvennych nauk = Polish Agricultural Annual
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich = Annals of Agricultural Economics and Rural Development /Polska Akademia Nauk
Rol'nícke rozhl'ady: orgán Slovenskej Rol'níckej Jednoty, Sväzu pestovatel'ov zemiakov, Sväzu Rol'níckych vzáj. pokladníc a ostatných odborových organizácií na Slovensku
Rolnické listy hospodářského spolku politického okresu sedlčanského: orgán Hospodářského družstva v Sedlčanech a Hospodářského spolku pro Bělici a okolí
Rolník: orgán cís. král. mor. slez. společnosti pro zvelebení orby, přírodo- a zeměznalství
Rostlinolékař: časopis pro pracovníky v ochraně rostlin
Rybářský věstník: orgán a sportovní list Unie rybářských spolků a družstev v Českoslov. republice
Řeznicko-uzenářské noviny: list Společenstva řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska
Sadjar in vrtnar: list za pospeševanje sadjarstva in vrtnarstva
Sel'skochozjajstvennaja biologija: Serija: Biologija rastenij a Serija: Biologija životnych
Selské noviny: politicko-hospodářský týdenník Selské Jednoty pro Království České
Selskostopanska nauka = Agricultural Science
Selskostopanska technika = Agricultural Engineering
Silva Balcanica
Silva bohemica = Český les: celostátní měsíčník pro lesníky, myslivce a přátele lesa
Silvae Genetica: Zeitschrift für Forstgenetik und Forstpflanzenzuchtung
Sládek: neodvislý týdenník pivovarský
Slovak journal of animal science
Slovenský hospodár: úradný vestník Zemedelskej rady pre Slovensko s mesačnou prílohou "Naše hospodárske zvieratá" /red. Pavel Hutta, C. Jul. Gašperik
Slovenský chov
Sociologia ruralis: journal of the European Society for Rural Sociology
Soil organisms
Soil Research
South-western journal of horticulture, biology and environment: a journal of the University of Craiova, Faculty of Agriculture and Horticulture
Southern Dairy Products Journal
Správní právo: odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva
Srpski pčelar: ilustrovan organ za srpske pčelare
Statistika: ekonomicko-statistický časopis
Statisztikai negyedévi közlemények = Bulletin statistique trimestriel hongrois = Ungarische statistische Vierteljahrshefte /Ungarn. Központi Statisztikai Hivatal
Studia dipterologica: Zeitschrift für Taxonomie, Systematik, Ökologie und Faunistik der Zweiflügler (Diptera)
Svět koní: časopis pro všechny velké a malé milovníky koní
Svět potravin: podporováno Potravinářskou komorou ČR
Svět psů
Sylwan: miesiecznik Polskiego towarzystwa leśnego
Systematics and biodiversity /Natural History Museum
Technika v zemedelstve: mesačný spolkový časopis
The Horticulture journal
Top crop manager: western / eastern Canada's magazine of crop production and technology
Trojský koník: Časopis pražské ZOO
Tygodnik rolniczy: pismo poswiecone sprawom rolniczym Ziem Wschodnich
Umweltschutz: Manager, Magazin für Ökologie und Wirtschaft
Úspěch ve stáji: Odborný časopis po moderní chov zvířat a výživu
Včela brněnská
Věda a život: revue moderního čtenáře
Verhandlungen der Forst-Section für Mähren und Schlesien