Periodika

Agro magazín: odborný měsíčník
Agro Magazine
Agro navigátor: signální informace ze světa zemědělství a potravinářství
Agro XXI: Naučno-praktičeskij žurnal
Agro-ecosystems: an internat. journal sponsored by the International Association for Ecology
Agro-king: inzertní časopis zemědělské a stavební techniky
Agro: Ochrana a výživa rostlin
Agroanimalia
Agrobiologija: dvuchmesjačnyj naučno-teoretičeskij žurnal
Agrobotanika :
Agroekonomika
Agroforestería en las Américas
Agroforestry systems: an international journal
Agroforum
Agrohemija
Agrochemia
Agrochémia: časopis pre racionálne využívanie agrochemikálií v poľnohospodárstve /Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra ; Duslo, Šaľa
Agrochémia: časopis pre výživu a ochranu rastlín
Agrochemikálie: časopis venovaný chemizácii poľnohospodárstva
Agrochemophysica: Soil, Chemical and Physical Science /Departement van Landbou-Tegniese Dienste
Agrochimica: rivista internazionale di chimica vegetale, pedologia e fertilizzazione del suolo
Agrochimičeskij vestnik
Agrochimija
Agroindex: Bibliografický a referátový časopis.Ochrana a tvorba životního prostředí v zemědělství a lesnictví
Agroindex: Bibliografický a referátový časopis.Rostlinná výroba
Agroindex: Bibliografický a referátový časopis.Veterinární medicína
Agroindex: Bibliografický a referátový časopis.Zemědělská ekonomika
Agroindex: Bibliografický a referátový časopis.Zemědělská technika
Agroindex: Bibliografický a referátový časopis.Živočišná výroba
Agroindex.$$nI.,Zemědělská ekonomika a politika
Agroindex.Fytopatologie
Agroindex.Fytopatologie.$$nI.,Obecná část
Agroindex.Fytopatologie.$$nII.,Obilniny, kukuřice
Agroindex.Fytopatologie.$$nIII.,Okopaniny, technické plodiny, luskoviny, pícniny
Agroindex.Fytopatologie.$$nIV.,Zahradnictví
Agroindex.Ochrana životního prostředí v zemědělství a lesnictví
Agroindex.Patentová a normalizační literatura
Agroindex.Rostlinná výroba.$$nI.,Rostlinná výroba obecně
Agroindex.Rostlinná výroba.$$nII.,Výživa rostlin, hnojiva a hnojení
Agroindex.Rostlinná výroba.$$nIII.,Půdoznalství
Agroindex.Rostlinná výroba.$$nIV.,Meliorace, závlahy
Agroindex.Rostlinná výroba.$$nIX.,Technické plodiny
Agroindex.Rostlinná výroba.$$nV.,Obilniny
Agroindex.Rostlinná výroba.$$nVI.,Pícniny
Agroindex.Rostlinná výroba.$$nVII.,Brambory a ostatní okopaniny
Agroindex.Rostlinná výroba.$$nVIII.,Cukrovka a ostatní bulevniny
Agroindex.Rostlinná výroba.$$nX.,Ovocnářství
Agroindex.Rostlinná výroba.$$nXI.,Vinohradnictví
Agroindex.Rostlinná výroba.$$nXII.,Zelinářství a pěstování hub
Agroindex.Rostlinná výroba.$$nXIII.,Okrasné zahradnictví, léčivé, aromatické a siličnaté rostliny