Periodika

Rolnik slaski: urzedowy organ Slaskiej izby rolniczej
Rolnik: czasopismo rolniczo-przemysłowo-handlove, organ urzedowy c.k. Towarzystwa gospodarskiego
Rolník: orgán cís. král. mor. slez. společnosti pro zvelebení orby, přírodo- a zeměznalství
Rozhled králíkářský: časopis ku povznesení chovu králíků a veškeré drůbeže v zemích českoslovanských
Rural connections: the European rural developement magazine /European Network for Rural Developement
Rybářský věstník: orgán a sportovní list Unie rybářských spolků a družstev v Českoslov. republice
Rybníkářství
Řeznicko-uzenářské noviny: list Společenstva řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska
Sadjar in vrtnar: list za pospeševanje sadjarstva in vrtnarstva
Samorzad: tygodnik poswiecony sprawom samorzadu terytorialnego
Scientia Agriculturae Bohemica
Scottish forestry: journal of the Royal Scottish Forestry Society
Sedmá generace: společensko-ekologický měsíčník
Sel'skaja žizn'
Sel'skochozjajstvennaja biologija: Serija: Biologija rastenij a Serija: Biologija životnych
Selské hlasy: časopis věnovaný potřebám našeho rolnictva a lidu výrobního
Selské noviny: politicko-hospodářský týdenník Selské Jednoty pro Království České
Selskostopanska nauka = Agricultural Science
Selskostopanska technika = Agricultural Engineering
Schlesische Landwirth: schlesische landwirthschaftliche Zeitung: Organ des Landwirthschaftlichen Centralvereins für Schlesien
Silniční obzor: měsíčník pro otázky výstavby a údržby silnic, dálnic, místních komunikací, letišť, mostů, tunelů a silničního a městského dopravního inženýrství
Siľs'kyj hospodar
Silva Balcanica
Silva bohemica = Český les: celostátní měsíčník pro lesníky, myslivce a přátele lesa
Silvae Genetica: Zeitschrift für Forstgenetik und Forstpflanzenzuchtung
Sládek: neodvislý týdenník pivovarský
Slovácký hospodář: časopis věnovaný hospodářství na Slovácku
Slovácký hospodář: příloha ku časopisu "Moravská Slovač"
Slovak journal of animal science
Slovenski hmeljar: Glasilo hmeljaskego društva za Slovenija
Slovenský hospodár: úradný vestník Zemedelskej rady pre Slovensko s mesačnou prílohou "Naše hospodárske zvieratá" /red. Pavel Hutta, C. Jul. Gašperik
Slovenský ochranca lesov: časopis pre lesné hospodárstvo a jeho zamestnanectvo na Slovensku a Podkarpatskej Rusi
Slovenský remeselník a obchodník
Slovenský veterinársky časopis = Slovak veterinary journal
Soft Drinks International
Soil and Water Research
Soil Research
South-western journal of horticulture, biology and environment: a journal of the University of Craiova, Faculty of Agriculture and Horticulture
Southern Dairy Products Journal
Sovětské informační zprávy
Správní právo: odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva
Sprechsaal
Srpski pčelar: ilustrovan organ za srpske pčelare
Starch = Stärke:
Statistik des In- und Auslands ... /Institut für Konjunkturforschung
Statistika na vănšnata tărgovija = Statistique du commerce exterieur
Statistische Nachrichten
Statisztikai havi közlemények ... = Table des matiéres ... = Inhalt des Jahrgangs ...
Strojnický obzor: časopis věnovaný otázkám kovoprůmyslu a strojní praksi
Studia dipterologica: Zeitschrift für Taxonomie, Systematik, Ökologie und Faunistik der Zweiflügler (Diptera)