Periodika

Polish journal of soil science /Polish Academy of Sciences, Committe of Soil Science and Agricultural Chemistry
Politika: nezávislý časopis venovaný otázkam verejného života
Poljoprivreda Vojvodine
Poljoprivrednik
Poľnohospodárstvo = Agriculture
Poradnik gospodarski: organ Zwiazku Kółek Rolniczych dla Wielkopolski, Pomorza i Ziemi Lubuskiej
Potravinář: orgán Národní odborové ústředny zaměstnanecké pro hlavní odbornou skupinu dělnictva potravin a poživatin
Praca i opieka spoleczna: Travail et l'assistance sociale
Práce a vynálezy: měsíčník pro podporu vynalézání a bádání
Prager Brauer- und Hopfen-Zeitung: Organ für österreichische Brauindustrie und Hopfenkultur
Prager landwirthschaftliches Wochenblatt
Praktický hospodář: časopis věnovaný zemědělství
Praktický chovatel vepřového bravu: odborný měsíčník a oficielní věstník Ústředního svazu chovatelů vepřového dobytka v republice Čsl.
Praktický rádce pro zahradu, dům a dvůr: ústřední spolkový orgán Svazu zahrádkářů a přátel přírody v Brně
Praktische Forstwirt für die Schweiz
Pražské hospodářské noviny: časopis věnovaný veškerým odvětvím a potřebám hospodářským
Pražskije novosti
Pražský posel: nejlacinější politický list pro lid jazyka českého
Proceedings of the Romanian academy.$$nSeries B,Chemistry, life sciences and geosciences / Romanian academy
Průkopník úspěšného podnikání: měsíčník, věnovaný zlepšování průmyslu, obchodu, živností, zemědělství, propagaci, reklamě a lepší organisaci práce a podnikání
Průmyslový věstník: orgán Ústředního svazu československých průmyslníků v Praze
První československá bursa ovoce a zeleniny: týdeník pro pěstování, obchod a průmyslové zpracování ovoce a zeleniny = Prvá československá burza ovocia a zeleniny
Przeglad uprawy tytoniu
Przewodnik gospodarski: organ Centralnego Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych
Předběžné zprávy Státního úřadu statistického Republiky Československé
Půda a les: orgán Národní odborové ústředny zaměstnanecké pro skupinu zemědělského a lesního dělnictva
Quarterly journal of international agriculture
RAPS: Fachzeitschrift über Öl- und Eiweisspflanzen
Rastenievadni nauki = Plant science
Reports of the Institute for Agricultural Research - Institutes Tohoku University.$$nSeries D,Agriculture
Research bulletin of the Hokkaido university forests
Research EU.Results magazine /European Commission
Research EUFocus Magazine
Résumé mensuel des travaux de la Société des Nations
Review of world economics = Weltwirtschaftliches Archiv
Revista Română de medicină veterinară.$$nSerie nouă /Asociaţia generală a medicilor veterinari din România
Revue forestiere française
Revue romande d'agriculture, de viticulture et d'arboriculture
Revue suisse de viticulture, arboriculture, horticulture
Rivista di economia agraria: studi di economia agraria, politica agraria, sociologia rurale /Istituto Nazionale di Economia Agraria
Roczniki nauk rolniczych.$$nSeria B,Zootechniczna = Annaly seľskochozjajstvennych nauk = Polish Agricultural Annual
Rol'nícke rozhl'ady: orgán Slovenskej Rol'níckej Jednoty, Sväzu pestovatel'ov zemiakov, Sväzu Rol'níckych vzáj. pokladníc a ostatných odborových organizácií na Slovensku
Rolnické listy hospodářského spolku politického okresu sedlčanského: orgán Hospodářského družstva v Sedlčanech a Hospodářského spolku pro Bělici a okolí
Rolnik i zagroda: tygodnik ilustrowany
Rolnik slaski: urzedowy organ Slaskiej izby rolniczej
Rolnik: czasopismo rolniczo-przemysłowo-handlove, organ urzedowy c.k. Towarzystwa gospodarskiego
Rolník: orgán cís. král. mor. slez. společnosti pro zvelebení orby, přírodo- a zeměznalství
Rozhled králíkářský: časopis ku povznesení chovu králíků a veškeré drůbeže v zemích českoslovanských
Rural connections: the European rural developement magazine /European Network for Rural Developement
Rybářský věstník: orgán a sportovní list Unie rybářských spolků a družstev v Českoslov. republice