Periodika

New England Poultryman
New food: the quarterly business review of new technology for European food & drink manufacturers
Nika: časopis pro ochranu přírody a životního prostředí
NJAS: Wageningen journal of life science
Nordisk veterinaer medicin = Scandinavian Journal of Veterinary Science
Oberhessische naturwissenschaftliche Zeitschrift
Odborné včelařské překlady
Odpadové fórum: odborný časopis pro vše, co souvisí s odpady
Odpady: odborný časopis pro odpadové hospodářství
OECD observer = Observateur de l'OCDE
Oekonomische Neuigkeiten und Verhandlungen :
Oesterreichische Fischerei-Zeitung: Fachblatt für Fischzucht, -Handel und -Sport. Zeitschrift der k.k. österreichischen Fischerei-Gesellschaft
Ochrana rostlin
Ökoenergie: Magazin zur Főrderung erneuerbarer Energie und der Energieeffizienz
Organic agriculture
Osnabrücker Schwarzbuntzucht
Pestovateľ tabaku: odborný časopis pestovateľov tabaku: oficiálny zvestník Sväzu a Družstva pestovateľov tabaku v Československej republike
Photosynthetica: International Journal for Photosynthesis Research: Published by the Academy of Sciences of the Czech Republic
Physiological Research: Formerly Physiologia Bohemoslovaca
Phytopathologia mediterranea
Pícninářské listy:
Pivo, Bier & Ale: měsíčník o kvalitě, tradici a rozmanitosti
Planovoje chozjajstvo: Ježemesjačnyj političesko-ekonomičeskij žurnal
Plant and Soil
Plant breeding and genetics newsletter
Plant breeding and seed science
Počvoznanie, agrochimija i ekologija = Soil science agrochemistry and ecology
Polish botanical journal
Polish journal of food and nutrition sciences /Polish Academy of Sciences
Polish journal of soil science /Polish Academy of Sciences, Committe of Soil Science and Agricultural Chemistry
Polish journal of veterinary sciences /Polish Academy of Sciences, Committee of Veterinary Sciences
Poultry Science: Official journal of the Poultry Science Association, Inc.
Pozemkové úpravy
Prager landwirthschaftliches Wochenblatt
Praktický hospodář: časopis věnovaný zemědělství
Praktický chovatel vepřového bravu: odborný měsíčník a oficielní věstník Ústředního svazu chovatelů vepřového dobytka v republice Čsl.
Praktický rádce pro zahradu, dům a dvůr: ústřední spolkový orgán Svazu zahrádkářů a přátel přírody v Brně
Praktische Forstwirt für die Schweiz
Pražské hospodářské noviny: časopis věnovaný veškerým odvětvím a potřebám hospodářským
Proceedings of the Nutrition Society
Proceedings of the Romanian academy.$$nSeries B,Chemistry, life sciences and geosciences / Romanian academy
Psí sporty
Ptačí svět: zpravodaj sekce ochrany ptáků České společnosti ornitologické
RAPS: Fachzeitschrift über Öl- und Eiweisspflanzen
Rastenievadni nauki = Plant science
Research EU.Results magazine /European Commission
Research EUFocus Magazine
Research in pig breeding = Výzkum v chovu prasat
Review of world economics = Weltwirtschaftliches Archiv
Revista Română de medicină veterinară.$$nSerie nouă /Asociaţia generală a medicilor veterinari din România