Periodika

Český export: věstník Vývozního spolku pro Čechy, Moravu a Slezsko
Český svět: illustrovaný čtrnáctidenník
Dairy Goat Journal
Dairy Industries International
Dansk jagttidende
Das Land :
Demografie: revue pro výzkum populačního vývoje
Dendrobiology
Der Bienenvater aus Böhmen :
Der illustrierte Thierfreund
Der Obstgarten :
Der Österreichische Liqueur-Fabrikant :
Der österreichische Volkswirt :
Deutsche Landzeitung: Wochenblatt zur Vertretung der Interressen des dtsch. Landvolkes: Organ aller Organisationen der dtsch. Landwirte Mährens
Deutsche Volkswirt
Deutschmährisches Genossenschaftsblatt
Die Ernährung der Pflanze :
Die Milchkontrolle :
Die Wirtschaft :
Diplomlandwirt: Mitteilungen des Reichsbundes deutscher Diplomlandwirte
DLG Test Landwirtschaft /Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft
DMW - Die Milchwirtschaft: Fachzeitschrift für die deutsche, österreichische und schweizerische Milch- und Lebensmittelwirtschaft
Domov
Drůbežář hydinár: odborný časopis pro chovatele, producenty drůbeže a veterinární lékaře /Českomoravská drůbežářská unie
Družstevní rádce: ústřední orgán Unie československých družstev a Sdružení spotřebních družstev v Praze
Duch novin: studium novin: péče o novinářství: umění čísti noviny
Ecology law quarterly
Economic Botany
ECHO: Informace o evropském výzkumu, vývoji a inovacích
Ekologické štúdie: recenzovaný vedecký časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín
Èkologija i životnyj mir: meždunarodnyj naučno-praktičeskij žurnal
Ekspress informacija: Selśkochozjajstvennaja nauka i praktika
Elektrotechnický obzor
Entomologische Nachrichten und Berichte
Entscheidungen der Obersten Gerichte.Zivil- und Strafrecht
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie: časopis Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti J.E. Purkyně
Equine veterinary journal: official journal of the British Equine Veterinary Association
Ernährung = Nutrition: Austrian Journal for Science, Technology, Law and Economy: Österreichische Zeitschrift für Wissenschaft, Technik, Recht und Wirtschaft
EU rural review
European Journal of Entomology
European journal of plant pathology
EUROPEAN POULTRY SCIENCE
European review of agricultural economics
Europeanseed
Fachliche mitteilungen der österreichischen tabakregie
Farmářské listy: zpravodaj Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů
Feuille d'informations corporative /Ministère des corporations du royaume d'Italie
Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance
Fleischerei-Technik: FT ; Ausstattung und Technologie für die Fleischbranche = Meat technology: equipment and technology for the meat business
Fleischwirtschaft International: Journal for Meat Production and Meat Processing