Slovenský hospodár: úradný vestník Zemedelskej rady pre Slovensko s mesačnou prílohou "Naše hospodárske zvieratá" /red. Pavel Hutta, C. Jul. Gašperik