Průkopník úspěšného podnikání: měsíčník, věnovaný zlepšování průmyslu, obchodu, živností, zemědělství, propagaci, reklamě a lepší organisaci práce a podnikání