Ochrana ovzduší: vědeckotechnický dvouměsíčník Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR

Systémové číslo
000168626
ISSN
0322-8185
Tiráž
Praha (112 58 Praha 1, Václavské nám. 17) : Práce, 1969-1992
Resumé

Časopis se zabývá problematikou znečišťování ovzduší, vznikem emisí, negativními vlivy imisí na prostředí, výzkumem, prevencí znečišťování ovzduší, likvidací popílků a ostatních zachycených látek, ekonomikou a řízením ovzduší.Vědeckotechnický dvouměsíčník s federální působností.

Periodicita
6x ročně
Poslední číslo - datum
02.11.2009