Ochrana ovzduší: Dvouměsíčník České asociace pro prevenci znečišťování ovzduší (CA-IUAPPA)

Systémové číslo
000097082
ISSN
1211-0337
Tiráž
Praha : Česká asociace pro prevenci znečišťování ovzduší (CA-IUAPPA), 1995-
Dříve jako

Vodní hospodářství & ochrana ovzduší v letech 1993-1994

Resumé

Časopis se zabývá problematikou znečišťování ovzduší, vznikem emisí, negativními vlivy imisí na prostředí, výzkumem, prevencí znečišťování ovzduší, likvidací popílků a ostatních zachycených látek,zprávy ze života CA-IUAPPA a jiných odborných společností; recenze a anotace české i zahraniční literatury v oblasti ochrany ovzduší.

Periodicita
6x ročně
Poslední číslo - datum
01.03.2013