Měsíční přehled meteorologických pozorování observatoře Praha-Karlov = Mesjačnyj obzor meteorologičeskich nabljudenij observatorii Praha-Karlov = Monthly meteorological summaries from observatory Praha-Karlov