Mesečni bilten = Bulletin mensuel /Privilegovana agrarna banka A. D.