Knihovna: časopis Svazu českých knihovníků /Vedoucí a odpovědný redaktor Jaroslav Drtina