Agroindex.Zemědělská ekonomika a politika.$$nII.,Ekonomika a organizace zemědělských podniků