Agroindex.Živočišná výroba.$$nI.,Živočišná výroba obecně