Agroindex.Základní a pomocné vědy v zemědělství.$$nII.,Část rostlinná