Acta regionalia et environmentalica: vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = the scientific journal for regional and environmental sciences