Acta fytotechnica et zootechnica = Scientifical Journal for Phytotechnics and Zootechnics = Vedecký časopis pre fytotechniku a zootechniku