Acta dendrobiologica: zborník prác Arboréta Mlyňany Ústavu dendrobiológie /Slovenská akadémia vied, Bratislava