Acta Universitatis agriculturae: Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně.$$nŘada C,Facultas silviculturae: Spisy fakulty lesnické

Systémové číslo
000207848
ISSN
0524-7438
Tiráž
Praha : SPN, 1932-1991
Resumé

Vědecký sborník Vysoké školy zemědělské v Brně přináší převážně původní vědecké práce ze všech oborů lesnické vědy, terminologické studie a kritické rozbory. Zveřejňuje zprávy z konferencí, zajímavosti ze zahraničí a recenze. Periodikum je určeno odborným pracovníkům.

Hlavní kategorie
Periodicita
4x ročně
Poslední číslo - datum
09.05.2007