Acta Universitatis agriculturae: Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně.$$nŘada D,Facultas agroeconomica: Spisy fakulty provozně ekonomické

Systémové číslo
000000365
ISSN
0524-7446
Tiráž
Praha : SPN, 1965-1994
Resumé

Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně, spisy fakulty provozně ekonomické. Původní vědecké práce. Časopis je určený odborné veřejnosti.

Hlavní kategorie
Periodicita
4x ročně
Poslední číslo - datum
10.05.2007