Spolem: dwutygodnik póswięcony praktyce spółdzielni spozywców ; organ Związku spóldzielni spożywców Rzplitej Polskiej