Průmyslové zprávy Státního úřadu statistického, republiky Československé = Industrial reports of the State statistical office of Czechoslovakia