Průmysl výživy: měsíčník pro technicko-hospodářské otázky průmyslové výroby potravin