Potravní rozhledy: měsíčník pro čsl. potravní průmysl i obchod a odvětví příbuzná

Systémové číslo
000245075
Pouze elektronická forma
ne
Tiráž
Praha : Ústřední svaz čs. průmyslníků, 1933-1936
Periodicita
Vychází nepravidelně