Trendy v potravinárstve

Systémové číslo
000242629
Pouze elektronická forma
ne
ISSN
1336-085X
Resumé

Prináša akuálne informácie z oblasti potravinárskej legislatívy, najnovšie výsledky výskumných prác, informuje o poradenstve a o pripravovaných i uskutočnených kongresoch a seminároch na Slovensku i vo svete.

Periodicita
Ročenka