Štít spotřebitele: měsíčník nezávislého a neziskového Sdružení obrany spotřebitelů