Čo nového v ochrane rastlín: technicko-informačná služba Chemických závodov J. Dimitrova