Československý rybář: měsíčník věnovaný veškerým zájmům ku povznesení chovu ryb v republice Československé. Orgán a majetek Českosl. Ústř. Jednoty Rybářské ve Vodňanech, orgán Ústř. zem. svazu rybářského na Moravě, Zem. Sdružení Rybářského