Československá fyziologie = Biomedicínský časopis: Časopis České fyziologické společnosti