Čechoslovackaja fiziologija = Physiologia bohemoslovenica: mezinárodní vydání