Časopis Slezského zemského muzea.$$nŘada A,Vědy přírodní