Zájmy chovatelů zvířectva hospodářského: věstník České zemědělské společnosti pro zpeněžení dobytka v Praze II