Výživa lidu: časopis Společnosti pro racionální výživu