Učenyje zapiski Saratovskogo gosudarstvennogo imeni N.G. Černyševskogo universiteta.$$nVyp. 3