Studii si cercetări de biologie /Academia Republicii Populare Romine Filiala Cluj