Periodika

Zahraniční obchod: měsíčník FMZO pro teorii a praxi vnějších ekonomických vztahů
Zájmy králikařů: orgán Českomoravské jednoty chovatelů králíků v Praze a Sekce chovatelů koz při ČMJ v Praze
Zaměstnanec půdy: časopis Odborové Jednoty zemědělských a lesních zaměstnanců v Praze
Zeitschrift Für Induktive Abstammungs- und Vererbungslehre
Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere
Zemědělec: odborná příloha Agrárních novin
Zemědělec: týdeník moderního hospodáře
Zemědělská ekonomika = Agricultural economics: mezinárodní vědecký časopis vydávaný z pověření České akademie zemědělských věd a s podporou Ministerstva zemědělství České republiky
Zemědělská jednota: časopis Zemědělské jednoty československé republiky, věnovaný šíření zemědělského pokroku a hájení zemědělských zájmů
Zemědělská škola: celostátní časopis pro zemědělské, lesnické a potravinářské školy a školní hospodářství
Zemědělské zprávy: úřední věstník Českého odboru zemědělské rady pro království české
Zoonoses and public health
Zpravodaj AGRObase: Informační noviny Agrární komory České republiky
Zpravodaj Českého zahrádkářského svazu
Zpravodaj ČSCHMS: časopis Českého svazu chovatelů masného skotu Praha
Zpravodaj ochrany lesa
Zpravodaj Sdružení absolventů a přátel lesnických škol píseckých
Zpravodaj Svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu
Zpravodaj Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR
Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research
Züchtungskunde
Życie Gospodarcze
Žemes úkio mokslai = Agricultural Sciences = Selskochozjajstvennaja nauka
Živa
Životné prostredie: revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia
Životnovadni nauki = Journal of Animal Science
Žurnal ekspedimentalnoj i teoretičeskoj fiziki