Periodika

Proceedings of the Nutrition Society
Psí sporty
Ptačí svět: zpravodaj sekce ochrany ptáků České společnosti ornitologické
RAPS: Fachzeitschrift über Öl- und Eiweisspflanzen
Rastenievadni nauki = Plant science
Recherche agronomique suisse
Research EU.Results magazine /European Commission
Research EUFocus Magazine
Research in Agricultural Engineering = Zemědělská technika
Research in pig breeding = Výzkum v chovu prasat
Review of world economics = Weltwirtschaftliches Archiv
Revista Română de medicină veterinară.$$nSerie nouă /Asociaţia generală a medicilor veterinari din România
Revue forestiere française
Revue suisse de viticulture, arboriculture, horticulture
Rivista di economia agraria: studi di economia agraria, politica agraria, sociologia rurale /Istituto Nazionale di Economia Agraria
Roczniki nauk rolniczych.$$nSeria B,Zootechniczna = Annaly seľskochozjajstvennych nauk = Polish Agricultural Annual
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich = Annals of Agricultural Economics and Rural Development /Polska Akademia Nauk
Rol'nícke rozhl'ady: orgán Slovenskej Rol'níckej Jednoty, Sväzu pestovatel'ov zemiakov, Sväzu Rol'níckych vzáj. pokladníc a ostatných odborových organizácií na Slovensku
Rolnické listy hospodářského spolku politického okresu sedlčanského: orgán Hospodářského družstva v Sedlčanech a Hospodářského spolku pro Bělici a okolí
Roľnícke noviny: dvojtýždeník venovaný potrebám roľníctva
Rolník: orgán cís. král. mor. slez. společnosti pro zvelebení orby, přírodo- a zeměznalství
Rostlinolékař: časopis pro pracovníky v ochraně rostlin
Rural connections: the European rural developement magazine /European Network for Rural Developement
Rybářský věstník: orgán a sportovní list Unie rybářských spolků a družstev v Českoslov. republice
Rybářství
Řeznicko-uzenářské noviny: list Společenstva řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska
Sadjar in vrtnar: list za pospeševanje sadjarstva in vrtnarstva
Sbírka zákonů České republiky
Scientia Agriculturae Bohemica
Scottish forestry: journal of the Royal Scottish Forestry Society
Sedmá generace: společensko-ekologický měsíčník
Seed world
Sel'skochozjajstvennaja biologija: Serija: Biologija rastenij a Serija: Biologija životnych
Selské noviny: politicko-hospodářský týdenník Selské Jednoty pro Království České
Selskostopanska nauka = Agricultural Science
Selskostopanska technika = Agricultural Engineering
Schafzucht
Schweizer Archiv für Tierheilkunde
Silva Balcanica
Silva bohemica = Český les: celostátní měsíčník pro lesníky, myslivce a přátele lesa
Silvae Genetica: Zeitschrift für Forstgenetik und Forstpflanzenzuchtung
Sládek: neodvislý týdenník pivovarský
Slovak journal of animal science
Slovenský hospodár: úradný vestník Zemedelskej rady pre Slovensko s mesačnou prílohou "Naše hospodárske zvieratá" /red. Pavel Hutta, C. Jul. Gašperik
Slovenský chov
Slovenský veterinársky časopis = Slovak veterinary journal
Sociologia ruralis: journal of the European Society for Rural Sociology
Soil and Water Research
Soil organisms
Soil Research