Periodika

Naše úřední čeština: list pro osvětu a tříbení české řeči úřední
Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen
Nauka za gorata = Forest Science
Neue Jahrbücher der Forstkunde
Neue landwirtschaftliche zeitung
New England Poultryman
New food: the quarterly business review of new technology for European food & drink manufacturers
Nika: časopis pro ochranu přírody a životního prostředí
NJAS: Wageningen journal of life science
Nordisk veterinaer medicin = Scandinavian Journal of Veterinary Science
Obzory: týdeník pro politiku a kulturu
Odborné včelařské překlady
OECD observer = Observateur de l'OCDE
Oekonomische Neuigkeiten und Verhandlungen :
Oesterreichische Fischerei-Zeitung: Fachblatt für Fischzucht, -Handel und -Sport. Zeitschrift der k.k. österreichischen Fischerei-Gesellschaft
Oesterreichische Zeitschrift für Kartoffelbau: Organ des Kartoffelfachausschusses der landwirtschaftlichen Bundes-Versuchsanstalten in Wien
Oesterreichisches Landwirthschaftliches Wochenblatt: illustrirte Zeitung für Land- und Forstwirthschaft, Obst- und Weinbau, Gartenbau, Hauswirthschaft etc.
Ochrana přírody: časopis státní ochrany přírody: journal of the state nature conservancy
Ochrana rostlin
Ökoenergie: Magazin zur Főrderung erneuerbarer Energie und der Energieeffizienz
Oldenburgisches Landwirtschafts-Blatt: Zeitschrift der Oldenburgischen Landwirtschaftskammer in Oldenburg
Olsztyn economic journal
Organic agriculture
Organisace: zprávy Československého národního komitétu pro vědeckou organisaci
Osnabrücker Schwarzbuntzucht
Österreichische Vierteljahresschrift für Forstwesen: Organ des Österreichischen Reichsforstvereines
Österreichisches statistisches Handbuch /
Parlament: revue věnovaná otázkám politickým a státním
Pest Management Science
Pestovateľ tabaku: odborný časopis pestovateľov tabaku: oficiálny zvestník Sväzu a Družstva pestovateľov tabaku v Československej republike
Pflanzenschutz Berichte: Bundesanstalt für Pflanzenschutz Wien
Photosynthetica: International Journal for Photosynthesis Research: Published by the Academy of Sciences of the Czech Republic
Phytopathologia mediterranea
Phytopathology: international journal of the American phytopathological society
Pícninářské listy:
Planovoje chozjajstvo: Ježemesjačnyj političesko-ekonomičeskij žurnal
Plant breeding and genetics newsletter
Plant breeding and seed science
Plant disease
Plant Production Science: PPS /Crop Science Society of Japan (CSSJ)
Počvoznanie, agrochimija i ekologija = Soil science agrochemistry and ecology
Pol'ana: časopis lesného hospodárstva a drevárskeho priemyslu
Polish botanical journal
Polish journal of natural sciences /University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Polish journal of soil science /Polish Academy of Sciences, Committe of Soil Science and Agricultural Chemistry
Politika: nezávislý časopis venovaný otázkam verejného života
Poljoprivreda Vojvodine
Poljoprivrednik
Poľnohospodárstvo = Agriculture
Poradnik gospodarski: organ Zwiazku Kółek Rolniczych dla Wielkopolski, Pomorza i Ziemi Lubuskiej