Periodika

Oekonomische Neuigkeiten und Verhandlungen :
Oesterreichische Fischerei-Zeitung: Fachblatt für Fischzucht, -Handel und -Sport. Zeitschrift der k.k. österreichischen Fischerei-Gesellschaft
Ochrana rostlin
Ökoenergie: Magazin zur Főrderung erneuerbarer Energie und der Energieeffizienz
Olsztyn economic journal
Organic agriculture
Osnabrücker Schwarzbuntzucht
Pest Management Science
Pestovateľ tabaku: odborný časopis pestovateľov tabaku: oficiálny zvestník Sväzu a Družstva pestovateľov tabaku v Československej republike
Photosynthetica: International Journal for Photosynthesis Research: Published by the Academy of Sciences of the Czech Republic
Phytologia Balcanica
Phytopathologia mediterranea
Pícninářské listy:
Pivo, Bier & Ale: měsíčník o kvalitě, tradici a rozmanitosti
Planovoje chozjajstvo: Ježemesjačnyj političesko-ekonomičeskij žurnal
Plant and Soil
Plant breeding and genetics newsletter
Plant breeding and seed science
Plant Pathology
Plant Protection Science = Ochrana rostlin
Počvoznanie, agrochimija i ekologija = Soil science agrochemistry and ecology
Polish botanical journal
Polish journal of food and nutrition sciences /Polish Academy of Sciences
Polish journal of natural sciences /University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Polish journal of soil science /Polish Academy of Sciences, Committe of Soil Science and Agricultural Chemistry
Polish journal of veterinary sciences /Polish Academy of Sciences, Committee of Veterinary Sciences
Postępy nauki i technologii przemysłu rolno-spożywczego /
Potravinářská revue: odborný časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod
Potravinářský zpravodaj: list Potravinářské komory České republiky
Poultry Science: Official journal of the Poultry Science Association, Inc.
Pozemkové úpravy
Prager landwirthschaftliches Wochenblatt
Praktický hospodář: časopis věnovaný zemědělství
Praktický chovatel vepřového bravu: odborný měsíčník a oficielní věstník Ústředního svazu chovatelů vepřového dobytka v republice Čsl.
Praktický rádce pro zahradu, dům a dvůr: ústřední spolkový orgán Svazu zahrádkářů a přátel přírody v Brně
Praktische Forstwirt für die Schweiz
Pražské hospodářské noviny: časopis věnovaný veškerým odvětvím a potřebám hospodářským
Proceedings of the Nutrition Society
Proceedings of the Romanian academy.$$nSeries B,Chemistry, life sciences and geosciences / Romanian academy
Psí sporty
Ptačí svět: zpravodaj sekce ochrany ptáků České společnosti ornitologické
RAPS: Fachzeitschrift über Öl- und Eiweisspflanzen
Rastenievadni nauki = Plant science
Recherche agronomique suisse
Research EU.Results magazine /European Commission
Research EUFocus Magazine
Research in Agricultural Engineering = Zemědělská technika
Research in pig breeding = Výzkum v chovu prasat
Review of world economics = Weltwirtschaftliches Archiv
Revista Română de medicină veterinară.$$nSerie nouă /Asociaţia generală a medicilor veterinari din România